เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๕๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

       

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งพลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
        สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

         "พลิกปูม" พล.ต.อ.ศรีวราห์ เมื่อครั้งยังรับราชการเป็นตำรวจ มีข่าวปรากฏเกี่ยวกับ"นายตำรวจใหญ่"ผู้นี้อยู่เสมอแทบทุกวัน  เป็นข่าวมากกว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ด้วยซ้ำ และเคยเป็นตัวเต็งว่าจะได้นั่งเป็น ผบ.ตร. ต่อจาก พล.ต.อ. จักรทิพย์ 

       กล่าวได้ว่า   เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) ที่มีบทบาทโดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่ง ในช่วงที่ คสช. ยึดครองประเทศ เป็นนายตำรวจสาย พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ รับบทหนักกำกับดูแลงานด้านความมั่นคงและด้านกิจการพิเศษ เคยกำกับดูแลหน้างานปราบปรามผู้มีอิทธิพล ปราบปรามการค้ามนุษย์ คดีการตายของเสือดำ ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมเงินกู้นอกระบบเอารัดเอาเปรียบประชาชน รวมทั้งคดีต่างๆที่กระทบเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว

      เป็นมือกฎหมาย ตั้งรับกับม็อบเคลื่อนไหวทางการเมือง ต่อต้านรัฐบาล คสช. เมื่อการชุมนุมของกลุ่มทางการเมืองตั้งเค้า ความเคลื่อนไหวของแนวร่วมต้านรัฐบาลก่อตัว จะเห็น พล.ต.อ.ศรีวราห์ ออกนำทัพขึงกฎหมายรับมือทุกครั้งไป 

    เป็นนายตำรวจที่ทำงานสไตล์ลุย ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง จึงสร้าง"สีสัน" เสมอเมื่อเขาได้รับผิดชอบให้ทำคดีสำคัญ มีทั้งได้รับเสียงปรบมือ  และเสียงก่นด่า วิจารณ์  มีทั้งได้รับก้อนอิฐ และดอกไม้ 

    แต่เพราะ" บิ๊กปู" เป็นคนจริงจังในการทำงาน และไม่หวั่นต่อคำครหา หรือสิ่งใดๆ ชื่อเขาจึงเป็นที่เกรงขามของคนทั่วไป

  "ทำให้สิ้นกระแสความ และว่ากันไปตามกบิลบ้านกบิลเมือง” เป็นสิ่งที่เขายึดถือในการทำหน้าที่เป็นตำรวจ