เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 - พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะโฆษกกรรมาธิการฯ เพื่อให้ตรวจสอบ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่าวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และประพฤติมิชอบหรือไม่

 

อนาคตใหม่ ร้อง เสรีพิศุทธ์ สอบ ชวน ไม่เป็นกลาง

 

          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 27-28 พ.ย. ที่มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช. ตามมาตรา 44 แต่กลับมีการขอให้นับคะแนนเสียงใหม่ และประธานสภาฯตีความการนับคะแนนใหม่ ให้ลงคะแนนใหม่โดยเปิดให้สมาชิกที่ไม่ได้ลงคะแนนในการลงมติรอบแรก ให้มาลงมติในรอบใหม่ ซึ่งจะทำให้เกิดความวุ่นวายและเป็นมาตรฐานที่ไม่ดีในรัฐสภา ประธานสภาฯใช้อำนาจตีความที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้าน ส่งผลให้การประชุมสภาฯต้องล่มทั้ง 2 วัน ดังนั้น จึงต้องทบทวนว่าหากเกิดเหตุเช่นนี้บ่อยครั้ง การลงมติก็จะไม่มีความหมาย นอกจากนี้ ยังขอให้คณะกรรมาธิการฯเชิญอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรมาให้ข้อมูลเรื่องดังกล่าวด้วย

 

          ขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า การประชุมสภาฯในวันดังกล่าว ไม่ได้มีการทุจริตการลงมติแต่อย่างใด หากตนเป็นประธานสภาฯก็คงไม่ตีความอนุมัติให้นับคะแนนใหม่ เพราะไม่เกิดเหตุแห่งทุจริต หากปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนี้ สภาฯก็คงไม่ต้องทำงาน      

 

อนาคตใหม่ ร้อง เสรีพิศุทธ์ สอบ ชวน ไม่เป็นกลาง

 

           “วันนี้ถึงกับระดมพล ใครป่วยก็ให้ออกจากโรงพยาบาล ใครจะติดคุกก็ไม่ต้องฟังคำพิพากษา หนีศาลไปก่อน เพราะจะเกณฑ์มาลงคะแนนวันนี้ เพื่อเอาชนะมติให้ได้ หากใครเห็น ส.ส.คนนี้ก็ช่วยกันจับได้เลย มีหมายศาลแล้ว ไม่ต้องให้เข้าสภาฯมาลงคะแนนหรอก ถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดเรื่อยๆ ถ้าฝ่ายรัฐบาลชนะ ฝ่ายค้านก็ประท้วง ก็จะไม่ได้ทำงาน” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว

 

          พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวยืนยันว่า วันนี้พรรคฝ่ายค้านจะไม่ร่วมลงมติในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เหมือนเดิม เพราะจะให้ไปสนับสนุนได้อย่างไร เนื่องจากแนวทางของฝ่ายค้านคือต้องการแก้ไข และมติในสภา ฝ่ายค้านก็ชนะแล้ว จะลงคะแนนใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงมติ ฝ่ายค้านจะไปร่วมได้อย่างไร ไม่ร่วมลงคะแนน รัฐบาลอยากทำอะไรก็ทำไป ทั้งนี้ หากองค์ประชุมในวันนี้ครบ แล้วฝั่งรัฐบาลลงมติไม่ตั้งคณะกรรมาธิการฯ ก็ต้องศึกษาว่า ทำถูกต้องหรือไม่ และก็จะยื่นญัตติใหม่