รัฐสภา 14 พฤศจิกายน 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ช่วงหารือมีประเด็นข้อร้องเรียนจากสมาชิกหลายเรื่องที่น่าสนใจ อาทิ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส. เชียงราย พรรคเพื่อไทย (พท.) หารือกับที่ประชุมขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาฯ​ พิจารณาต่อมาตรฐานอาหารในสภา เพราะทราบจาก ส.ส. บางส่วนว่ามีมาเฟียตามมาจากสภาเก่า

 

 

 

              ทั้งนี้ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯ ชี้แจงว่า มาตรฐานอาหารที่บริการภายในรัฐสภา แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่บริการให้ กมธ. , ส่วนที่บริการให้ ส.ส.​ บริเวณห้องอาหารชั้น 2 และอาหารที่จำหน่ายกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ข้อท้วงติงของ ส.ส. จะรับไปพิจารณาและปรับปรุง

              จากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณ ส.ส. ที่ช่วยเป็นหูเป็นตานำเสนอความเห็นพื่อปรับปรุงกิจการภายในสภาฯ ​อย่างไรก็ตาม มีบางเรื่องที่ตนเข้าไปดูแลด้วยตนเอง อาทิ การรักษาความสะอาดห้องน้ำ ที่กำชับให้เข้าทำความสะอาดทันทีเมื่อมีผู้ใช้บริการแล้วเสร็จ และขอให้เพิ่มอุปกรณ์ทำความสะอาด , การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พื้นที่พักคอยผู้คอยการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังจากมีข้อร้องเรียนว่าอากาศร้อน

 

 

 

              ซึ่งล่าสุดบรรเทาปัญหาได้ หรือกรณีที่พบว่าเงินที่ใช้ในส่วนของ กมธ.​ฯ ที่พบว่าได้น้อยกว่า กมธ. ของวุฒิสภา ตนได้ทำหนังสือไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าเรื่องดังกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้งบประมาณที่น้อยกว่า และการจัดงบประมาณที่ไม่สมบูรณ์

              นายชวน กล่าวด้วยว่า สำหรับการนัดประชุมสภาฯ นัดพิเศษ วันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. จะพิจารณาญัตติทั่วไป ที่ค้างอยู่ในระเบียบวาระ จำนวน 111 เรื่อง และยังไม่พิจารณา เพราะมีญัตติด่วน หากไม่ทำเรื่องดังกล่าวจะเหมือนอดีต คือ ยุบสภา แล้วจะมีเรื่องค้างจำนวนมาก

              ทั้งนี้ แยกเป็น 11 กลุ่ม อาทิ ญัตติกลุ่ม แหล่งน้ำ , ญัตติกลุ่ม โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา จำนวน 2 ญัตติ , กลุ่มญัตติตั้ง กมธ. ศึกษาตรวจสอบแนวทางแก้ปัญหาลูกหนี้การเกษตร จำนวน 7 ญัตติ

 

 

 

              สัปดาห์หน้าตนเตรียมเชิญผู้เสนอญัตติ ซึ่งจัดกลุ่มดังกล่าวหารือว่าหากจะพิจารณาร่วมกัน จะใช้เวลาเท่าไร เช่น 2 - 3 ชั่วโมง จากนั้นให้นำเวลาไปบริหารกันเอง หากผ่าน 3 กลุ่มดังกล่าว จะผ่าน 20 ญัตติ เป็นวิธีบริหารแนวใหม่ เพื่อให้ก่อนสิ้นสมัยประชุมไม่มีเรื่องค้างพิจารณาจำนวนมาก ทั้งนี้ ตนจะขอหารือผู้เสนอญัตติ รวมถึงตัวแทนผู้ควบคุมเสียงจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านหารือเป็นการส่วนตัวในสัปดาห์หน้า ขณะที่เรื่องเพื่อทราบจะบรรจุในวาระประชุมครั้งละ 3 เรื่อง แทนจากเดิมที่บรรจุ 6 - 7 เรื่อง อย่างไรก็ตาม หาก ส.ส. สนใจศึกษาและอภิปรายขอให้รับเอกสารที่หน่วยงานจัดส่งไปศึกษาล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมได้

              “ผมขอความร่วมมือจาก ส.ส. ​ให้เคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับ เพื่อให้สภานิติบัญญัติมีความน่าเชื่อถือ สภาไม่ใช่ที่เรียกร้องผลประโยชน์ หรือสถานที่ขัดแย้ง เพราะสภาฯ​ คือสถานที่ที่เป็นปากเสียงของประชาชน สภาในฐานะผู้ออกกฎหมาย ต้องเป็นตัวอย่างผู้เคารพกฎหมาย อย่าให้สภาท้องถิ่นวิจารณ์ว่าสภาท้องถิ่นทะเลาะกันได้เพราะสภาผู้แทนยังทะเลาะ”

              จากนั้นเข้าสู่เรื่องพิจารณาตามระเบียบวาระทันที