11 พฤศจิกายน 2562  นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  กล่าวต่อประเด็นที่มีข้อเสนอให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ​พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎร 

 

 

โดยบอกว่า ตนมองว่าทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนข้อบังคับของการประชุมสภาฯ​จะทำได้หรือไม่ ส่วนตัวมองว่าสามารถทำได้ และใครเข้ามาทำหน้าที่ได้เพราะเป็นกมธ.วิสามัญ  ทั้งนี้การพิจารณาตั้งกมธ.ฯ คณะดังกล่าวนั้นยังไม่ใช่ประเด็นที่จะหารือว่าจะแก้ไขประเด็นใดบ้าง เพราะยังไม่ถึงเวลา เป็นเพียงแต่ว่าควรศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ ไม่ใช่การชี้เป็นหรือชี้ตาย เพราะตามกลไกของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกือบเป็นไปไม่ได้

 

ส่วนที่มีการเปิดชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานกมธ.ฯ นั้น ตนมองว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ สามารถทำหน้าที่ได้ แต่ใครจะได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เป็นกมธ.ฯ พิจารณา ทั้งนี้ควรให้เกียรติกมธ.และตนไม่ควรวิจารณ์ 

 

"ตามที่ผมเคยเสนอไปว่าทุกฝ่ายต้องหารือร่วมกัน อย่าคิดว่านี่คือการล้มรัฐธรรมนูญ ต้องคิดว่าสมควรปรับปรุงหรือไม่ อยากให้รัฐธรรมนูญมีรูปแบบหรือโครงสร้างประชาธิปไตยอย่างไร เพราะรัฐธรรมนูญคือกฎหมายที่กำหนดโครงสร้างการปกครองบ้านเมืองว่าอำนาจแต่ละฝ่าย รวมถึงการถ่วงดุลอำนาจแต่ละฝ่ายมีขอบเขตอย่างไร ทั้งนี้จากประสบการณ์ 80 ปี รัฐธรรมนูญ 20 ฉบับที่ถูกใช้ มีบทเรียนหลายครั้งและพบว่าบางครั้งรัฐธรรมนูญไม่ใช่เงื่อนไขปัญหา แต่คือคนที่ใช้รัฐธรรมนูญทำการนอกรัฐธรรมนูญ ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งหลังต้องปรับปรุงรายละเอียด" นายชวน กล่าว  

 

นายชวน กล่าวด้วยว่า ตามทัศนะของตนที่เคยไปให้ความเห็นต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญ​เพราะเป็นหลักของบ้านเมือง แต่หากผู้ใช้ไม่ยึดหลักประชาธิปไตย และออกนอกรัฐธรรมนูญปัญหาย่อมเกิดขึ้น ดังนั้นอย่ามุ่งแค่ว่าต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญอย่างเดียว แต่ต้องมองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอะไร และควรให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติด้วย.​