รัฐสภา 17 ตุลาคม 2562  ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม มีมติเสียงข้างมาก 376 เสียง ต่อไม่อนุมัติ 70 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็๋นหน่วยงานบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ

 

 

 

              ทั้งนี้ ก่อนการลงมติดังกล่าว นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) อภิปรายทักท้วงและขอใช้สิทธิ์ลงมติไม่อนุมัติ พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าว เนื่องจากขัดต่อเงื่อนไขการตรา พ.ร.ก. ซึ่งรัฐธรรมนู​ญ มาตรา 172 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อ ครม. เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ การรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งให้ปฏิบัติภารกิจตามพระราชอัธยาศัยและตามพระราชประเพณีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานกองทัพสามารถดำเนินการต่อประเด็นดังกล่าวได้ และถือเป็นภารกิจหลัก

              “การรตรา พ.ร.ก. ฉบับนี้ ถือเป็นปัญหาการใช้อำนาจของ ครม. และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่คุ้นชินกับการมีและใช้อำนาจพิเศษ ​ตามมาตรา 44 ทั้งนี้ การออกคำสั่งตามมาตรา 44 จำนวนมากมีข้อผิดพลาด และต้องออกคำสั่งแก้ไข ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ให้อำนาจยกเว้นการใช้อำนาจตรา พ.ร.ก. ของ ครม. นั้น จำเป็นต้องใช้อำนาจดังกล่าวอย่างระวัง เพื่อไม่ให้การใช้อำนาจดังกล่าวเป็นเหมือนกับมาตรา 44 จำแลง ดังนั้น ผมขอใช้สิทธิ์ไม่อนุมัติ พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าว เพราะถือว่าผิดเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน และเพื่อเป็นการแสดงความไม่ยินยอมที่จะให้ พล.อ.ประยุทธ์​ ใช้อำนาจที่ได้รับการยกเว้นจากรัฐธรรมนูญ​ จนกลายเป็นพฤติกรรมไม่แยแสต่อรัฐธรรมนูญ” นายปิยบุตร กล่าว

 

 

 

              ด้าน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) อภิปรายด้วยว่า การพิจารณาว่า พ.ร.ก. ฉบับใดจำเป็น หรือเร่งด่วน ฉุกเฉิน เป็นดุลยพินิจของรัฐบาล ทั้งนี้ การรักษาความมั่นคงถือเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ ดังนั้น ตนจึงขอใช้สิทธิ์อนุมัติ พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าว

              ขณะที่ การชี้แจงของ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อการอภิปรายทักท้วง ยืนยันว่า การพิจารณาเสนอ พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าว ได้พิจารณาถึงปัจจัยตามรัฐธรรมนูญ และยืนยันว่าเป็นไปตามความจำเป็นเร่งด่วน

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง