14 ตุลาคม 2562 นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐานะประธานส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 17-19 ต.ค.นี้ 

 

โดยบอกว่า ในสถานการณ์ที่รัฐบาลเผชิญเสียงปริ่มน้ำจนหลายฝ่ายกังวลว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะคว่ำนั้น แต่ส่วนตัวเชื่อว่าส.ส.ในสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด 253 เสียงจะลงมติครบถ้วนจนสามารถผ่านร่างงบประมาณได้ เนื่องจากเป็นกฎหมายสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งทุกคนรู้หน้าที่อยู่แล้ว

 

ดังนั้น หากในวันลงมติแล้วมีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลคนใดไม่เข้าร่วมหรืองดออกเสียงย่อมเป็นที่จับตาของสังคม จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการทั้งในส่วนของพรรคพปชร. และการทำงานของวิปรัฐบาลจะสามารถคุมเสียงในสภาให้เกิดความเรียบร้อยได้

 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของส.ส.พรรคเล็ก หรือฝ่ายค้านอิสระนั้น ก็เชื่อว่าต่างมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าอะไรที่ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศก็จะสนับสนุน อะไรไม่ดีก็ไม่สนับสนุน ไม่ได้มีพฤติกรรมตั้งท่าค้านไปทุกเรื่อง 

 

รายงานข่างแจ้งว่า จากเอกสารของสำนักงบประมาณเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งจำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ (กระทรวง หน่วยงาน ) ซึ่งมีทั้งหมด 186 หน้า พบว่า เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563  พบว่า งบประมาณปี 2563 มีจำนวน 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2562  จำนวน 2 แสนล้านบาท  โดยงบประมาณปี 2562  มีจำนวน 3 ล้านล้านบาท

 

ทั้งนี้เป็นงบกลาง ปี 2563  มีจำนวน 518,770.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบกลางปี 2562  จำนวน 47,238.91 ล้านบาท 

 

สำหรับ 5 อันดับแรกที่ได้งบประมาณมากสุด พบว่า  อันดับ 1 กระทรวงศึกษา ได้งบประมาณ จำนวน 368,660.34 ล้านบาท  แต่ได้งบฯลลงจากปี 2562 จำนวน 386,74 ล้านบาท


อันดับ 2  กระทรวงมหาดไทย ได้งบประมาณ จำนวน 353,007.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 62 จำนวน 25,264.76 ล้านบาท

 

อันดับ 3 กระทรวงการคลัง  ได้งบประมาณ  จำนวน 249,675.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 62 จำนวน 6,727.98 ล้านบาท

 

อันดับ 4 กระทรวงกลาโหม ได้งบประมาณ จำนวน 233, 353.43  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 62 จำนวน 6,226.86 ล้านบาท  กองทัพบก ได้งบฯ 113,677.43 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากงบปี 62  จำนวน 2,300.53  ล้านบาท   กองทัพเรือ ได้งบฯ  47,277 .90  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี  62 จำนวน  1,793 .23 ล้านบาท    กองทัพอากาศ ได้งบ 42,882.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 62 จำนวน 1,273.93 ล้านบาท 

 

อันดับ 5  กระทรวงคมนาคม ได้งบประมาณ  จำนวน 178,840.07 ล้านบาท   ลดลงจากงบปี 62 จำนวน  758,572.90 ล้านบาท

 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้งบประมาณจำนวน  55,251.97 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากงบปี 62 จำนวน 11,192.91 ล้านบาท