เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 .นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณสามารถขอประชุมลับในญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ รัฐบาลเห็นด้วยกับแนวทางนี้หรือไม่ว่า ตนไม่มีความเห็น เนื่องจากยังไม่เห็นเนื้อหาว่าเขาจะพูดอะไร แต่ปกติการกล่าวอะไรที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้นควรต้องประชุมลับอยู่แล้ว จึงต้องอยู่ที่ว่าเขาจะกล่าวถึงรัฐบาลหรือกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ และที่ผ่านมาที่มีคนออกมาเปิดเผยข้อมูลในการประชุมลับก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ผู้นั้นต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ขอให้มีการประชุมลับคือคณะรัฐมนตรีหรือส.ส.จำนวนหนึ่ง ดังนั้น จึงไม่จำเป็นว่ารัฐบาลต้องเป็นผู้ขอ