คอลัมนิสต์

เปิดงบประมาณปี 63 3.2 ล้านล้านบาท กลาโหม ติดอันดับท็อป 5

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดงบประมาณปี 63 จำนวน 3.2 ล้านล้านบาท กลาโหม ได้งบอันดับ 4 ส่วนกระทรวงศึกษาฯ ได้มากสุด แต่เทียบกับงบปี 62 กลับได้งบฯลดลง

        กรณี สภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ โดยอาจใช้เวลา 2 วันหรือ 3 วัน ในการอภิปรายพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณวาระแรกเพื่อพิจารณารับหลักการ และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ฉบับนี้แล้ว 

   

          จากเอกสารของสำนักงบประมาณเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งจำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ (กระทรวง หน่วยงาน ) ซึ่งมีทั้งหมด 186 หน้า พบว่า เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563  พบว่า งบประมาณปี 2563 มีจำนวน 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2562  จำนวน 2 แสนล้านบาท  โดยงบประมาณปี 2562  มีจำนวน 3 ล้านล้านบาท

         ทั้งนี้เป็นงบกลาง ปี 2563  มีจำนวน 518,770.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบกลางปี 2562  จำนวน 47,238.91 ล้านบาท

         และเมื่อดูเป็นรายกระทรวง 5 อันดับแรกที่ได้งบประมาณมากสุด พบว่า 

         อันดับ 1 กระทรวงศึกษา ได้งบประมาณ จำนวน 368,660.34 ล้านบาท  แต่ได้งบฯลลงจากปี 2562 จำนวน 386,74 ล้านบาท

          อันดับ 2  กระทรวงมหาดไทย ได้งบประมาณ จำนวน 353,007.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 62 จำนวน 25,264.76 ล้านบาท

          อันดับ 3 กระทรวงการคลัง    ได้งบประมาณ  จำนวน 249,675.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 62 จำนวน 6,727.98 ล้านบาท

          อันดับ 4 กระทรวงกลาโหม     ได้งบประมาณ จำนวน 233, 353.43  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 62 จำนวน 6,226.86 ล้านบาท

         โดยในส่วนกระทรวงกลาโหม

        - กองทัพบก   ได้งบฯ 113,677.43 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากงบปี 62  จำนวน 2,300.53  ล้านบาท 

        - กองทัพเรือ   ได้งบฯ  47,277 .90  ล้านบาท    เพิ่มขึ้นจากงบปี  62 จำนวน  1,793 .23 ล้านบาท  และ                           - กองทัพอากาศ ได้งบ 42,882.83 ล้านบาท     เพิ่มขึ้นจากงบปี 62 จำนวน 1,273.93 ล้านบาท 

            อันดับ 5  กระทรวงคมนาคม ได้งบประมาณ  จำนวน 178,840.07 ล้านบาท   ลดลงจากงบปี 62 จำนวน  758,572.90 ล้านบาท

             สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้งบประมาณจำนวน  55,251.97 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากงบปี 62 จำนวน 11,192.91 ล้านบาท

           ดูที่นี่  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563  

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด