royal coronation
27 มกราคม 2563
การเมือง

ศรีสุวรรณ ร้องสอบจริยธรรม นวัธ ตบ ยุทธพงษ์

12 กันยายน 2562 - 13:52 น.
ศรีสุวรรณ,ร้องสอบจริยธรรม,นวัธ,คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 23 ครั้ง

"ศรีสุวรรณ" ร้องประธานสภาผู้แทนฯสอบจริยธรรม "นวัธ" ตบ "ยุทธพงษ์"

 


             12 ส.ค.62-นายศรีสุวรรณ จรรยา เปิดเผยว่าวันนี้ได้ส่งหนังสือด่วนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภ้ย) เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ขึ้นมาสอบสวน เอาผิด และลงโทษ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย กรณีมีข้อพิพาทการทำร้ายร่างกาย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยการเข้าไปตบศีรษะนายยุทธพงศ์ ต่อหน้าหัวหน้าพรรค ภายในห้อง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ท่ามกลางกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆด้วยนั้น

 

 

                การกระทำดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อความเป็น สส.ผู้ทรงเกียรติที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย และอาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.295 ประกอบ ม. 59 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่สิ่งสำคัญนอกเหนือไปจากนั้นคือ อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมตามที่รัฐธรรมนูญ ม.219 บัญญัติไว้ โดยเฉพาะในข้อ 12 และข้อ 17 ที่กำหนดว่า ต้องยึดมั่นหลักนิติธรรมและประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง


 

 

             นอกจากนั้น ยังอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.2553 ข้อ 6 ข้อ 8 ข้อ 11 ข้อ 15 และข้อ 16 ที่ระบุว่าสมาชิกและกรรมาธิการจักต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรู้รักสามัคคี จักต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของสภาผู้แทนราษฎร  และไม่กระทําการใด ๆ  อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งต้องไม่แสดงการข่มขู่  อาฆาตมาดร้าย  หรือใช้กําลัง ประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ บริเวณที่ทําการรัฐสภาหรือที่อื่นใดด้วย

 

                  ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงได้ทำหนังสือคำร้องส่งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแต่งตั้ง "คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร" ขึ้นมาเพื่อพิจารณา ไต่สวน สอบสวน และลงโทษตามข้อบังคับกรณี นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น ตบหัวนายยุทธพงษ์ สส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา และมีพฤติการณ์หรือการกระทำที่ส่อไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมหรือข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ หรือไม่ อย่างไร หากพบว่าฝ่าฝืนให้ดำเนินการลงโทษตามโทษานุโทษที่กฎหมายบัญญัติต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ