ข่าว

ปชช สิ้นสภาพแล้วจับตา ไพบูลย์ สังกัดพรรคใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

              เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพระการเมือง ระบุว่า

 

 

 

              ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูป ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคประชาชนปฏิรูป ตามข้อบังคับพรรคประชาชนปฏิรูป พ.ศ. 2561 ข้อ 122 กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ พรรคประชาชนปฏิรูป สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสองแห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

 

 

ปชช สิ้นสภาพแล้วจับตา ไพบูลย์ สังกัดพรรคใหม่

 

 

 

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อราชกิจจานุเบกษามีการประกาศให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองแล้ว นายไพบูลย์ อดีตหัวหน้าพรรค ยังคงต้องดำเนินการตามมาตรา 95 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ในเรื่องการส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรคประชาชนปฎิรูปต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศการสิ้นสภาพ และ สตง. มีหน้าที่ชำระบัญชีให้เสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน และขยายเวลาได้อีก 180 วัน โดยมาตรา 95 วรรคสอง กำหนดให้ หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคที่ กกต. ประกาศให้สิ้นสภาพ ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ

              ขณะเดียวกัน นายไพบูลย์ ซึ่งเป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ ก็ต้องหาพรรคการเมืองใหม่สังกัด ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งยุบเลิกพรรค เพื่อไม่ให้สมาชิกภาพการเป็น ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (10)

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ปรากฏการณ์ ประชาชนปฏิรูป บทพิสูจน์ พรรคเล็ก ตายก่อนโต

- จี้ กกต. ตัดสินคะแนน 4.5 หมื่นประชาชนปฏิรูป

- 1 แลก 50 ใครว่า...ไม่จริง

- ยังไงก็ต้อง บิ๊กตู่ หนทางนี้ ไพบูลย์ ลิขิต

- โจทย์ยาก เคสไพบูลย์ รัฐธรรมนูญ เขียนไม่ครอบคลุม