คมชัดลึกออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

ครม.ไฟเขียวแก้ก.ม.กองทุนฟื้นฟูฯ ปลดหนี้เกษตรกร

21 พฤษภาคม 2562 - 15:36 น.
ครม,แก้กมกองทุนฟื้นฟูฯ,ปลดหนี้เกษตรกร
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 1,081 ครั้ง

ครม.ไฟเขียวแก้ก.ม.กองทุนฟื้นฟูฯ 3 มาตรา ช่วยปลดหนี้เกษตรกร


 

          วันที่ 21 พ.ค. 62 - นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (21 พ.ค.62) ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่..) พ.ศ... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พิจารณา ก่อนเสนอ สนช.ต่อไป 

 

          ทั้งยังรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของ กฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างกฎหมายดังกล่าว โดยให้กระทรวงเกษตรฯรับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒน์ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

 

           สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ คือ 1.กำหนดให้การชำระหนี้แทนเกษตรกรทั้งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและบุคคลค้ำประกันได้กำหนดวิธีการในการชำระหนี้แทนเกษตรกรกรณีบุคคลค้ำประกันให้ชัดเจนโดยให้กองทุนชำระหนี้แทนได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อให้สามารถขยายขอบเขตการชำระหนี้ให้ครอบคลุมเกษตรกรที่มีปัญหามากยิ่งขึ้น 2.แก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรจากคราวละ 2 ปีเป็น 4 ปี สำหรับกรณีที่กรรมและผู้แทนเกษตรกร พ้นจากตำแหน่ง ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการของสำนักงานเพื่อให้ได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร ให้สำนักงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรครบวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการทำงานและเพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง และ 3.แก้ไขสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาตามความเป็นจำเป็นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ