สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) - 9 ต.ค. 61  พรรคพลังแรงงานไทย นำโดย นายพิเชษฐ์ ภูแก้ว ว่าที่หัวหน้าพรรค พร้อมด้วย ว่าที่กรรมการบริหารพรรค นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อนายทะเบียบพรรคการเมือง ภายหลังจากที่พรรคได้จัดประชุมเลือกหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และกำหนดข้อบังคับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

               นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ตนและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคได้นำรายชื่อสมาชิกพรรคทั้ง 610 คน พร้อมทุนประเดิม 1 ล้านบาท เข้ายื่นจดจัดตั้งพรรคต่อนายทะเบียบพรรค สำหรับนโยบายของพรรคเราจะเน้นช่วยเหลือประชาชนโดยมีนโยบายที่สำคัญ เช่น การยกเลิกกฎหมายปลดหนี้สินที่ไม่เป็นธรรม ต้องให้ประชาชนมีสวัสดิการที่ดินทำกินอย่างน้อยรายละ 15 ไร่ จัดสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีทุกโรค ยกเลิกเครดิตบูโรกับนักศึกษาที่เป็นหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อีกทั้งรัฐบาลต้องส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทยได้เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงระดับปริญญาเอก และสนับสนุนให้ประชาชนมีงานทำอย่างมีประสิทธิภาพ

               “พรรคของเราเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกร กับนักวิชาการระดับดอกเตอร์ในภาคอีสานอย่างน้อย 80 คน ซึ่งถือเป็นการรวมตัวของดอกเตอร์ที่มากที่สุด โดยพรรคมีความตั้งใจจะส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขต จึงขอเสนอตัวเป็นทางเลือกเล็กๆ และพร้อมสนับสนุนทุกพรรคที่มีนโยบายส่งเสริมเกษตรกร” นายพิเชษฐ์ กล่าว