royal coronation
9 ธันวาคม 2562
การเมือง

"สถาบันพระปกเกล้า"เตรียมเปิดหนังสือ"การเปลี่ยนผ่านไปสู่ปชต."

18 มิถุนายน 2561 - 10:57 น.
สถาบันพระปกเกล้า,เปิดตัวหนังสือ,เอนก เหล่าธรรมทัศน์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Shares :
เปิดอ่าน 512 ครั้ง

"สถาบันพระปกเกล้า"จับมือ"จุฬาฯ"จัดเสวนาพร้อมเปิดตัวหนังสือ"การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ"การเปลี่ยนผ่านที่ถดถอยย้อนกลับไปสู่ระบอบอำนาจนิยม

18  มิถุนายน 2561 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาควิชาการรัฐศาสตร์การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ"เปิดตัวหนังสือ "การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ"

 

 

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาควิชาการรัฐศาสตร์การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมจัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ" ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีการศึกษาเปรียบเทียบโดยนำเสนอประสบการณ์ของ 8 ประเทศใน 4 ภูมิภาคของโลก ที่ผ่านประสบการณ์ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย

 

รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านที่ถดถอยย้อนกลับไปสู่ระบอบอำนาจนิยม หนังสือดังกล่าวนำเสนอโดยนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และร่วมวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง และด้านรัฐศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทั้งนี้ในงานดังกล่าวจะมีการเสวนาเปิดตัวหนังสือ "การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ" โดยมีรศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้นำเสนอ ร่วมวิพากษ์โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ อธิการบดีวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  งานเสวนาพร้อมเปิดตัวหนังสือ"การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ"ดำเนินรายการโดย นางณัชชาภัทร  อมรกุล  นักวิชาการชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ