เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2564 ที่จังหวัดนครปฐม นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฟรี หลักสูตร เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. จำนวน 25 คน ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM/MS team ทางสถาบันฯ มีหลักสูตรที่น่าสนใจให้เลือกเพื่อพัฒนาตนเองหลายหลักสูตร สามารถเข้าดูได้ในเว็บไซด์ของหน่วยงาน โดยสามารถเลือกหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับทุกท่านได้ ทุกหลักสูตรเป็นการฝึกอบรมให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

นครปฐม สมัครก่อน ฝึกก่อน ฟรีทุกหลักสูตร

นครปฐม สมัครก่อน ฝึกก่อน ฟรีทุกหลักสูตร

นครปฐม สมัครก่อน ฝึกก่อน ฟรีทุกหลักสูตร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมอายุ 18 ปีขึ้นไป  สัญชาติไทย  เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ  
ผู้ประกอบกิจการอิสระ  ผู้ประกอบอาชีพค้าขายออนไลน์ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาชนทั่วไป

สามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  
กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โทรศัพท์  0 3410 9706 ต่อ 321  
หรือสมัครออนไลน์ http://www.dsd.go.th/Nakhonpathom  หรือ  [email protected]

นครปฐม สมัครก่อน ฝึกก่อน ฟรีทุกหลักสูตร

นครปฐม สมัครก่อน ฝึกก่อน ฟรีทุกหลักสูตร

นครปฐม สมัครก่อน ฝึกก่อน ฟรีทุกหลักสูตร
ข่าวโดย..ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม