เมื่อวานนี้ (1 พฤษภาคม 2564) นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงาน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ร่วมกับวัดไทรงาม เปิดโรงครัวอาสา เพื่อปรุงอาหารสดแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจ เพื่อร่วมที่จะฟันฝ่าวิกฤต จากการระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน  พร้อมกับได้นำอาหารบรรจุกล่องและน้ำดื่ม ออกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา

"สรรเพชญ" ปชป. สงขลา เปิดโรงครัวอาสา ปรุงอาหารสดแจกจ่ายประชาชน เดือดร้อนจากโควิด 19 

"สรรเพชญ" ปชป. สงขลา เปิดโรงครัวอาสา ปรุงอาหารสดแจกจ่ายประชาชน เดือดร้อนจากโควิด 19 

โดยที่นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ออกให้คงามช่วยเหลือพี่น้องแระชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การเกิดโรคระบาดโควิด-19 ครั้งแรก ด้วยการจัดตั้งโรงครัวอาสา ทำอาหารกล่องปรุงสำเร็จ และน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน การนำเจ่าหน้าที่ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19  ตามบ้านเรือนในชุมชนต่างๆ จนมาถึงครั้งนี้ ก็ยังทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นส่งเจ้าหน้าที่ออกพ่นยาฆ่าเชื้อตามบ้านเรือนราษฎร และการจัดตั้งครัวอาสา   

"สรรเพชญ" ปชป. สงขลา เปิดโรงครัวอาสา ปรุงอาหารสดแจกจ่ายประชาชน เดือดร้อนจากโควิด 19 

"สรรเพชญ" ปชป. สงขลา เปิดโรงครัวอาสา ปรุงอาหารสดแจกจ่ายประชาชน เดือดร้อนจากโควิด 19 

"สรรเพชญ" ปชป. สงขลา เปิดโรงครัวอาสา ปรุงอาหารสดแจกจ่ายประชาชน เดือดร้อนจากโควิด 19 

"สรรเพชญ" ปชป. สงขลา เปิดโรงครัวอาสา ปรุงอาหารสดแจกจ่ายประชาชน เดือดร้อนจากโควิด 19 

"สรรเพชญ" ปชป. สงขลา เปิดโรงครัวอาสา ปรุงอาหารสดแจกจ่ายประชาชน เดือดร้อนจากโควิด 19