ผู้สื่อข่าวรายงาน" บรรยากาศล่าสุด หลังจากมีการนำเสนอข่าวเรื่อง โควิด-19 จากผับทองหล่อสู่สระแก้วชาวบ้านที่ใกล้ชิดและประชาชนที่ใกล้ชิดนักการเมืองท้องถิ่นและบรรดา นักเที่ยวราตรี ผับสระแก้ว ขอเข้ารับการตรวจ โควิด-19 ที่อำเภอเมืองสระแก้ว และบริเวณโรงพยาบาลต่างๆ ตามที่ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประกาศไว้  วันนี้ 7 เมษายน 2564  อำเภอเมืองสระแก้ว เปิดบริการจุดตรวจคัดกรองโควิด 2019 สำหรับผู้มีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยง ตามไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อ โควิด-19  ด้าน จ.สระแก้ว ระดม จนท.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และ รพ.สต.ใกล้เคียงมาให้บริการ ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว 

 

 

 

 

ขณะนี้มีผู้รายงานตัว กว่า 500 คน เนื่องจากมีผู้มาขอตรวจจำนวนมากบางคนวิตก กังวล แต่ตนเองไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ จุดตรวจคัดกรอง อำเภอเมืองสระแก้ว จะดำเนินการตรวจเฉพาะผู้ที่มีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยงในห้วงวันและเวลาที่ประกาศและอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองสระแก้วเท่านั้น เพื่อค้นหาบุคคลกลุ่มเสี่ยงก่อน สำหรับท่านอื่นสามารถตรวจที่โรงพยาบาลอื่นๆได้ทุกแห่ง

 

 

 

 

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าว จังหวัดสระแก้ว