นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ออกตรวจติดตามสถานการณ์ การจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยและจากการตรวจสอบพบว่า ในห้างสรรพสินค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายวัตถุดิบในการประกอบอาหารเจ และอาหารปรุงสำเร็จอย่างครบถ้วนชัดเจน โดยจำหน่ายอาหารเจสำเร็จรูปราคาใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

 

เช่นเดียวกับร้านค้า ร้านอาหารเจ ในตลาด อำเภอเมืองสุโขทัย  ก็จำหน่ายอาหารเจที่ถูกสุขลักษณะ  และในเทศกาลกินเจของจังหวัดสุโขทัยในปีนี้ มีประชาชนให้ความสนใจในการบริโภคอาหารเจเพิ่มมากขึ้น

 

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย