เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อขาวรายงานว่า นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้ลงนามในประกาศ จ.กาฬสินธุ์ เรื่องให้ทุกคนในท้องที่ จ.กาฬสินธุ์ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยเนื้อหาของประกาศ ระบุว่า

 

เนื่องจากยังมีประชาชนจำนวนมากไม่สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ฝ่าฝืนประกาศ จ.กาฬสินธุ์ ฉบับที่ 4 ที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ ซึ่งการที่ไม่สวมหน้ากากนั้นอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นเหตุให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แพร่ออก ดังนั้น จ.กาฬสินธุ์ โดยคณะกรรมการควบคุมโรคฯจึงมีประกาศให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคนในท้องที่ จ.กาฬสินธุ์ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์และส่วนราชการ รับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 2,000 ชุด จากบริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)


 

จากนั้นนายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานปล่อยแถวชุดจุดตรวจ ตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ห้างสรรพสินค้า โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.กาฬสินธุ์, จุดที่ 2 ร้านอาหาร โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดกาฬสินธุ์, จุดที่ 3 ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และจุดที่ 4 โรงแรมและสถานที่ออกกำลังกาย โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.เมืองกาฬสินธุ์

 

กาฬสินธุ์ใช้ยาแรง ออกคำสั่งเด็ดขาด ไม่ใส่หน้ากากฯปรับ 2 หมื่น

 

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ได้บูรณาการระหว่าง กองกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในนามศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ และศูนย์ปฏิบัติการฯ โดยกระจายกำลังลงตรวจพื้นที่ จำนวน 4 จุดดังกล่าว  เพื่อให้แต่ละคณะได้ตรวจเยี่ยมการเปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 และประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับห้างร้านและลูกค้า ที่จะสามารถบอกสถานะความหนาแน่นของคนในร้านค้าที่มาลงทะเบียนบนเว็บ เป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโควิด-19 ไม่ให้มีคนมาร้านจำนวนแออัดเกินไป

 

กาฬสินธุ์ใช้ยาแรง ออกคำสั่งเด็ดขาด ไม่ใส่หน้ากากฯปรับ 2 หมื่น

 

 

ทั้งนี้ เพื่อแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิค-19 ตามมาตรการหลักและมาตรการรอง ที่สามารถจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้า-ออก โดยใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทนด้วยจากการออกให้คำแนะนำ และสร้างการรับรู้ให้กับสถานประกอบการ ซึ่งพบว่าประชาชนยังคงปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด ยังคงมีสถานประกอบการบางรายที่ยังคงปิดกิจการ เนื่องจากยังไม่ได้เตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนด

 

กาฬสินธุ์ใช้ยาแรง ออกคำสั่งเด็ดขาด ไม่ใส่หน้ากากฯปรับ 2 หมื่น

 

นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า ในส่วนของประกาศฉบับที่ 5 นั้น จากการลงพื้นที่พบว่ายังมีประชาชนบางส่วนยังละเลยหรือตั้งอยู่ในความประมาท โดยไม่สวมหน้ากากฯเมื่อออกนอกบ้าน ซึ่งมีความเสี่ยงอาจจะติดเชื้อโรคโควิด-19 ขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการใส่หน้ากากฯ และเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส ทางจังหวัดจึงได้ออกประกาศบังคับให้ทุกคนในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ สวมหน้ากากอนามัย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท จึงขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือด้วย อย่างไรก็ตามแม้โทษปรับจะสูง แต่เพียงท่านหยิบหน้ากากฯมาใส่ ท่านก็ไม่มีความผิด

 

กาฬสินธุ์ใช้ยาแรง ออกคำสั่งเด็ดขาด ไม่ใส่หน้ากากฯปรับ 2 หมื่น