วันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงพยาบาลบึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ได้ติดประกาศ โดยมีข้อความว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จึงขอความร่วมมือผู้มารับบริการงดเยี่ยมทุกกรณี (ญาติเฝ้าได้เตียงละ 1 ท่าน เท่านั้น)

ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วย สามารถเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่นแทนการเดินทางมาโรงพยาบาล และผู้ป่วยที่มีใบนัดรับยาจากโรงพยาบาล อาทิเช่น โรงความดัน เบาหวาน หอบหืด ที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำทุกวัน ไม่ต้องมารับยาที่โรงพยาบาล แต่จะมีเจ้าหน้าที่ไปส่งมอบยาให้ถึงบ้าน

 

 

 

 

จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ พบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้ดำเนินการคัดแยกประเภทยาต่างๆ เพื่อส่งมอบให้กับ รพ.รต.และ อสม.ทุกตำบลเพื่อให้นำยา และเวชภัณฑ์ไปมอบให้กับผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยไม่ต้องรับยาด้วยตนเอง และลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

      

 

 

 

นายแพทย์สาโรจน์ โพธิ์เชิด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน กล่าวว่า เนื่องจากโรงพยาบาลบึงสามพัน เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ขณะที่มีจำนวนผู้ป่วยจำนวนมาก และช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงพยาบาลบึงสามพัน ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลบึงสามพัน จึงอยากขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆจากผู้ใจบุญ ไม่ว่าจะเป็น Surgical mask แอลกอฮอลเจล, N95, ชุดPPE และเครื่องวัดไข้ ชนิด scan ตามที่เห็นสมควร ในการสู้และรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อโควิด -19

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ชัยวัฒน์ ปานนิล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เพชรบูรณ์ รายงาน