ผู้สื่อข่าว รายงาน วันที่ 21 มีนาคม 2563 ที่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี มีชาวลาวที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯด้วยรถทัวร์โดยสารประจำทางประมาณกว่า 300 คน เพื่อจะพากันแจ้งหนังสือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย ดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าทุกคนไม่สามารถที่จะข้ามแม่น้ำโขงกลับบ้านได้ เหตุเพราะ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จากทางฝั่ง สปป.ลาว ได้แจ้งประกาศ ปิดด่านบ้านปากตะพาน เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อสกัดโรคติดต่ออันตราย

 

 

 

 

         ซึ่ง ตรงกันกับหนังสือสั่งการของ นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ในจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง จุดผ่อนปรนการค้า ตลอดจนช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว เพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ให้แพร่ระบาดไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาส การแพร่ระบาดของโรคอันตราย

 

        โดย 1.ระงับการใช้ช่องทาง ณ ด่านถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล โดยการ  2. ระงับการเข้า- ออกของบุคคล  3.ระงับการเข้า-ออกของยาพาหนะและสิ่งของ 4.ระงับการเข้า- ออกของยานพาหนะและสิ่งของ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ยกเว้นการเข้าออก ณ ด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร

 

        ทั้งนี้ ข้อ 2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 และข้อ 3 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะสู่ภาวะปกติ

 

 

        จึงขอให้ทุกคนเดินทางไปข้ามที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศใต้ประมาณเกือบ 200 กิโลเมตร ดังนั้น ชาวลาวทั้งหมดจึงได้พากันไปข้ามที่ด่านช่องเม็ก และมีบางส่วนต้องเดินทางไปข้ามที่จังหวัดมุกดาหาร

 

 

      

      และ หากเป็นคนไทย จะต้องถือหนังสือเดินทาง ต้องมี วีซ่า (พร้อมใบรับรองแพทย์) ยกเว้นหนังสือเดินทางทูต,ราชการ ส่วน บัตรผ่านแดนที่จะเข้าเพื่อการท่องเที่ยวนั้น เข้าไม่ได้ ยกเว้นเข้าเพื่อการราชการ กรณีคนขับรถสินค้าและสินค้า สามารถ เข้า – ออก ได้ ตามปกติ หากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องมี วีซ่า (พร้อมใบรับรองแพทย์) ติดตัวด้วย

 

        ขณะเดียวกันหลังผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ประกาศปิด 26 ประเภท ในพื้นที่กทม. และมีผลวันที่ 22 มีนาคม 2563  ทำให้ชาวสปป.ลาว ที่มาเป็นแรงงานในเมืองหลวงทยอยกันเดินทางกับบ้าน ท่ามกลางกระแสข่าวลืออาจจะมีการปิดด่านช่องเม็กช่วงเย็นวันนี้ เวลา 18.00 น. หลังทางการสปป.ลาว ปิดด่านฝั่งตรงกันข่้ามกับประเทศไทย

 

 

   ข่าวและภาพ โดย กฤษณะ วิลามาศ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี