เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย  ขอรายงานผลการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 ดังนี้     จุดคัดกรองที่ 1  ด่าน ตชด.แม่ปิง มี จนท.ปฏิบัติงาน 10 คน ประกอบด้วย จนท.จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย 1 คน รพ.สต.เมืองน้อย 1 คน ตชด.3363  4 นาย และ อส.อ.ปาย 4 นาย  ผลการคัดกรองทั้งหมด 529 คน จีน 11 คน ต่างชาติอื่นๆ 240 คน ไทย 274 คน เกาหลี 2 คน ฮ่องกง 2 คน แจกหน้ากากอนามัย 10 ชิ้น  จุดคัดกรองที่ 2   ท่ารถเปรมประชา อ.ปาย มี จนท.ปฏิบัติงาน 2 คน จากโรงพยาบาลปาย    ผลการคัดกรอง 52 คน ต่างชาติอื่นๆ 33 คน ไทย 18 คน ไต้หวัน 1 คน    ผลการคัดกรองรวม 2 จุด คัดกรองทั้งหมด 581 คน จีน 11 คน ต่างชาติอื่นๆ 273 คน ไทย 292 คน เกาหลี 2 คน ฮ่องกง 2 คน ไต้หวัน 1 คน แจกหน้ากากอนามัย 10 ชิ้น

 

 

 

 

 

 

 

                    ผลการคัดกรองสะสมตั้งแต่ 30 ม.ค.-1 มี.ค.2563 คัดกรองทั้งหมด 19,300 คน จีน 1,043 คน ต่างชาติอื่นๆ10,782 คน ไทย 6,898 คน เกาหลี 209 คน ญี่ปุ่น 143 คน ฮ่องกง 31 คนอินโดนีเซีย 4 คน มาเลเซีย 64 คน ไต้หวัน 92 คน พม่า 22 คน สิงคโปร์ 6 คน เวียตนาม 4 คน ฟิลิปปินส์ 1 คน อิตาลี 1 คน  แจกหน้ากากอนามัย ณ จุดคัดกรอง 1,366 ชิ้น แจกแผนกผู้ป่วยนอก รพ.ปาย 200 ชิ้น แจกร่วมกับกิจกรรม PM2.5 จำนวน 255 ชิ้น แจกวันรณรงค์ Big  Cleaning  Day  300 ชิ้น

 

 

 

 

             ส่วนทางด้าน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านน้ำฮู  ตำบลเวียงใต้ ได้ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข รวมยอดการเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ของชมรม อสม.บ้านน้ำฮู ต.เวียงใต้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ได้จำนวน 4,000 ชิ้น เตรียมส่งมอบ อบต.เวียงใต้แหล่งสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล(สปสช.) วันที่ 2 มีนาคม 2563

 

 

 

 

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน / รายงาน