การกีฬาแห่งประเทศไทยและสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูชีไอ) ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2563 ได้จัดอบรมหลักสูตร National BasicTrack Coaching Course 2020″ระดับ ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

ที่ จ.สุพรรณบุรี พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานปิดการอบรมและมอบใบประกาศให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทลู่ หลักสูตร National BasicTrack Coaching Course 2020″ ระดับ ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 โดยมีมิสเตอร์ Tyrone John วิทยากรชาวแอฟริกาใต้และมิสเตอร์Sharma Rajendra Kumar วิทยากรชาวอินเดีย และผู้เข้าร่วมการอบรมกีฬาจักรยานเข้าร่วมพิธี

 พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ กล่าวว่าการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทลู่ หลักสูตร National BasicTrack Coaching Course 2020″ ระดับ ขั้นพื้นฐาน ประจำปี2563 เป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูชีไอ) ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2563 มีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์2563 ณ โรงแรมวาสิฎฐี จังหวัดสุพรรณบุรี

พลเอก เดชา กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ในเรื่องจักรยานประเภทลู่ครั้งนี้ให้ถูกต้อง และทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของกีฬาจักรยานและขอให้ผู้เข้าอบรมทุกคนนำเอาความรู้ที่ได้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่สมาคมจัดมาให้เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้กับนักกีฬาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้ต่อยอดขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น

 

 

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก มงคล สว่างศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี