ที่ร้านอาหาร SIT-นี่ เดอ บางหมาก ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร นายธีรกุล โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว 3 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย
1.ธ.ก.ส.จะเปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3” ลุ้นรางวัลสูงสุด 20 ล้านบาท พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษ 15 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดรับฝากสลากดังกล่าวจำนวน 200 ล้านหน่วยๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อระดมเงินฝากนำไปใช้สนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศ อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ถือสลากออมทรัพย์ชุดเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนให้สามารถฝากเงินกับ ธ.ก.ส.ได้อย่างต่อเนื่อง เริ่มเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile สลากดังกล่าวมีอายุการรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 3 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 ต่อปี แต่ผู้ที่ฝากไม่ครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย

“นอกจากนี้ สลากดังกล่าวยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคมของทุกปี รวม 36 ครั้ง รางวัลที่ 1 จำนวน 36 งวด รางวัลละ 20,000,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีรางวัลที่ 1 ต่างหมวด 19 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 60 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 200 รางวัลๆ ละ 12,000 บาท รางวัลที่ 4 จำนวน 400 รางวัลๆ ละ 9,000 บาท รางวัลที่ 5 จำนวน 2,000 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวน 20,000 รางวัลๆ ละ 300 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 400,000 รางวัลๆ ละ 200 บาท และมีรางวัลพิเศษจำนวน 15 ล้านบาท เสี่ยงหมวดหมุน 5 ครั้ง จำนวน 3 งวด งวดละ 5 รางวัลๆ ละ 1 ล้านบาท โดยจะมอบให้กับผู้โชคดีในเดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมรางวัลต่องวด 422,685 รางวัล เป็นเงินสูงสุด 133,700,000 บาทต่อเดือน และจะออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 มีนาคม 2563”
นายธีรกุล กล่าวว่า ดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปและยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ของ ธ.ก.ส. หลักประกันในการออกหนังสือค้ำประกัน ประกันผู้ต้องหา และประกันตัวจำเลยในชั้นศาลได้ด้วย ซึ่งธนาคารยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ฝากสลากฯ ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ เทอร์โบ จำนวน 3 รางวัล และสร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 5 บาท จำนวน 9 รางวัล โดยสามารถชมการถ่ายทอดสด และตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ เว็บไซต์ของธนาคาร www.baac.or.th สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ และแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.baac.or.th หรือที่ เพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร และที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดชุมพร
2.การให้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ SMS Alert เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งเตือนรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความเตือนเมื่อมีการทำรายการถอน-ฝากเงิน และการทำธุรกรรมทางบัญชีเงินฝากผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการให้บริการทั้งแบบรายเดือนและรายปี ใช้หลักฐานในการสมัคร บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าสมัครใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เสียค่าสมัครปีละ 199 บาท ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในสังกัด สำนักงานชุมพร
3.การให้บริการจ่ายเงินรางวัลสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร ธ.ก.ส.โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัลคือ จ่ายรางวัลงวดปัจจุบันเท่านั้น (ไม่จ่ายย้อนงวด) เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 มีนาคม 2563 จ่ายเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศล จ่ายเงินรางวัลทุกรางวัล ตั้งแต่รางวัลเลขท้าย 2 ตัว จนถึงรางวัลที่ 2 (ยกเว้นรางวัลที่ 1) จำนวนเงินรางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด โดยเสียค่าบริการและค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัล ค่าอากรแสตมป์ (สลากินแบ่งรัฐบาล) ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าเงินรางวัล หรือ หักภาษี ณ ที่จ่าย (สลากการกุศล) ร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัล
/////ภาพข่าว นายเอกชนะ นวนละมัย ข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร รายงาน