คมชัดลึกออนไลน์ 6 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ทวงคืนแผ่นดินสาธารณะ ก็จงอย่าได้ละเว้นเศรษฐี

14 กุมภาพันธ์ 2563 - 19:38 น.
วลีเด็ด,บิ๊กแป๊ะ,สนธยา คุณปลื้ม,ทวงคืนแผ่นดินสาธารณะ,ก็จงอย่าได้ละเว้นเศรษฐี
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 1,017 ครั้ง

วลีเด็ด บิ๊กแป๊ะ สนธยา คุณปลื้ม พ่อเมืองพัทยา ทวงคืนแผ่นดินสาธารณะ ก็จงอย่าได้ละเว้นเศรษฐี       เมืองพัทยา ปฏิบัติการทวงคืนที่ดินสาธารณะ พบปัญหาสลับซ้ำซ้อนสะสมมานาน  โดยเฉพาะเรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะทั่วเมือง จึงจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนของกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  เทศบัญญัติ เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยไม่เลือก และไม่แยกการปฏิบัติ ผู้ด้อยโอกาส นักธุรกิจ  เศรษฐี ที่สำคัญยังคงดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม มนุษยธรรม และความสำคัญตามลำดับความเร่งด่วน
 นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา  รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา  ได้กล่าวกับข้าราชการในห้องประชุมของเมืองพัทยา ในหัวข้อการติดตามความคืบหน้าทวงคืนที่ดินสาธารณะ ว่าก่อนหน้าที่เรียกประชุมครั้งนี้ ผมได้เข้าไปปรึกษาข้อราชการกับ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา   และรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติทวงคืนที่ดินสาธารณะคืนจากผู้บุกรุก เพื่อให้ท่านทราบ  อุปสรรค ข้อขัดข้อง ตลอดจนผลกระทบ  อีกทั้งกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร  ซึ่งท่านได้ให้แนวทางปฏิบัติมาว่าเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย  สำเร็จตามเป้าประสงค์ในการแก้ไขปัญหาให้เมืองพัทยา และประชาชนทั่วไป ผมขอเป็นกำลังใจ  ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยตั้งใจ  อดทนต่อการกระทบทั่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา พวกเราต้องยอมรับว่าทุกคนตกอยู่ในท่ามกลางของความกังวล ความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ในเรื่องที่พักอาศัย ที่ทำกิน  จึงได้ต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม มนุษยธรรม ให้มากที่สุด และที่สำคัญอย่าเลือกการปฏิบัติ


            นายสุธรรม กล่าวอีกว่า ท่านนายกเมืองพัทยาให้นโยบายในการทำงานนี้ว่า “การทวงคืนแผ่นดินสาธารณะ ก็จงอย่าได้ละเว้นเศรษฐี”ซึ่งเป็นแนวทางการทำงานที่ชัดเจนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะนำไปปฏิบัติและมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จลุล่วงเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน จึงขอถ่ายทอดให้ข้าราชกา ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบ  และยืนยันได้ว่าท่านห่วงผู้ปฏิบัติงาน  ให้แนวทางอย่างชัดเจน แน่วแน่ว่า เมืองพัทยาจะต้องทวงคืนที่ดินสาธารณะจากผู้บุกรุกให้สำเร็จ  เพราะที่ผ่านมาเมืองพัทยา โดนกระแสโจมตีอยู่เสมอว่า เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ  ไม่เอาจริงเอาจังกับปัญหาที่เกิดขึ้น  ทำงานแบบไฟไหม้ฟาง ไหม้เร็วดับเร็ว  หลายยุคหลายสมัยก็ไม่สามารถจัดการกับผู้บุกที่ดินสาธารณะได้ มีการปล่อยปะละเลยมาจนถึงทุกวันนี้  ก่อให้เกิดปัญหาซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน 
             และกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า เมืองพัทยาได้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน จำนวนมาก โดยเฉพาะปัญหาสาธารณะที่เมืองพัทยาต้องอับอายไปทั่วโลก ก็คือเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับเป็นที่รู้จักกันเกือบทั่วโลก พื้นที่ติดกับชายทะเล  แต่ไม่สามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมได้อย่างเบ็ดเสร็จ  เมื่อฝนตกครั้งใดสิ่งที่ประชาชนวิตก กังวล ก็คือพัทยาน้ำท่วมแน่นอน  ผลกระทบที่ตามมาก็คือนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ  ประชาชนทั่วไปที่จะมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา ก็ต้องลดน้อยลง และหมดไป ส่งผลทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาเสียหาย เศรษฐกิจถดถอย  และอีกประการหนึ่งได้มีกระแสการถูกตำหนิ การทำงานของเมืองพัทยา ผู้บริหารเมืองพัทยา อย่างต่อเนื่อง   พวกเราอย่าได้โกรธ เกลียด จึงขอให้ทุกคนขอบพระคุณท่านเหล่านี้ที่เป็น”กระจกเงา” สะท้อนให้พวกเราได้เห็นตัวเอง  และให้ทุกคนตระหนักเสมอว่า การทำงานทุกเรื่องต้องทำไปด้วยความจริงใจ เสียสละ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ช่วยกันแก้ไขปัญหา การถูกตำหนิ  และการถูกวิพากษ์วิจารณ์ ผมยอมรับว่าเป็นเรื่องดีที่มีคนสอดส่องดูแลควบคู่ไปกับการปฏิบัติของเมืองพัทยา ทำให้เรารู้ปัญหาที่ต้องแก้ไขมากขึ้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อเมืองพัทยา 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

             ส่วนทางด้าน  นายสนธยา คุณปลื้ม หรือบิ๊กแป๊ะ  นายกเมืองพัทยา  เจ้าของวลีเด็ด “ทวงคืนแผ่นดินสาธารณะ  ก็จงอย่าได้ละเว้นเศรษฐี” กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้กระผมมาดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา  ซึ่งในอดีตกระผมได้เคยดำรงตำแหน่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี หลายสมัย  ประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติงานในกระทรวงต่าง ๆ  ได้นำมาบูรณาการในการบริหารเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดความสงบสุข ความสงบเรียบร้อย บริหารจัดการในทุกมิติให้เกิดความสมดุล
 บิ๊กแป๊ะ ยังกล่าวต่ออีกว่า สวนเรื่องปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะนั้น เป็นปัญหาใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา  เพราะการบุกรุกส่วนมากมีการปลูกสิ่งปลูกสร้าง ขวางกั้น คู คลอง เส้นทางระบายน้ำหลักของเมืองพัทยา  ปัญหาน้ำท่วมไม่ใช่เพียงปัญหาของประชาชนเมืองพัทยาเท่านั้น เป็นปัญหาสาธารณะ  เมื่อน้ำท่วมครั้งใดถนนที่ใช้ในการสัญจร ตลอดจนเส้นทางหลักที่ประชาชนทั่วไปใช้การจราจรผ่านเมืองพัทยา ก็มีปัญหา  ถ้าเมืองพัทยาไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเสียแต่ตอนนี้  ต่อไปปัญหาก็จะเพิ่มขึ้น ผู้ที่บุกรุกจะต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้ง หรือเลือกปฏิบัติกับผู้ใดผู้หนึ่ง  ไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดา หรือเศรษฐี  ก็ต้องถูกบังคับใช้กฎหมายเหมือนกัน แต่มิได้หมายความว่าการบังคับใช้กฎหมาย กับผู้บุกรุก เพื่อต้องการให้รับโทษ เป็นเพียงให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเท่านั้น   บิ๊กแป๊ะ กล่าวในที่สุด    พัชรพล  ปานรักษ์  จ.ชลบุรี   รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก(สวนนงนุชพัทยา)5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ