คมชัดลึกออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงเมืองคอน มอบเกียรติบัตรเชิดชูองค์กร บุคคลต้นแบบงด ละ เลิกเหล้า

14 กุมภาพันธ์ 2563 - 16:23 น.
ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงเมืองคอน มอบเกียรติบัตรเชิดชูองค์กร บุคคลต้นแบบงด ละ เลิกเหล้า
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 64 ครั้ง

ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงเมืองคอน มอบเกียรติบัตรเชิดชูองค์กร บุคคลต้นแบบงด ละ เลิกเหล้า


 

วันที่ 14 ก.พ. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาร้อยปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเวทีเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กรและบุคคลต้นแบบในการป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน และเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษางดเหล้าตลอดปี และงดเหล้าตลอดชีวิต ประจำปี 226 โดยมีนางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวรวุฒิ  ประสารพจน์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคีเครือข่าย องค์กร หน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชมรมคนหัวใจเพชรจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาในระดับจังหวัดเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์และกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน 

สำหรับการจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 35 ชุมชน ใน 14 อำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,783 คน แบ่งกิจกรรมออกเป็น กิจกรรมส่งเสริมบุคคลเลิกเหล้าระดับหิน (งดเหล้าช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน) จำนวน 1886 คน กิจกรรมส่งเสริมบุคคลเลิกเหล้าระดับเหล็ก (งดเหล้ามากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี) จำนวน 296 คน และส่งเสริมบุคคลเลิกเหล้าระดับเพชร (เลิกเหล้าตลอดชีวิต) จำนวน 601 คน นอกจากนี้ยังดำเนินการคัดเลือกหน่วยงาน องค์กรและบุคคลต้นแบบในการป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน และเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษางดเหล้าตลอดปี และงดเหล้าตลอดชีวิต ประจำปี 2562 อีกด้วย  จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมใจกล่าวปณิธาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ว่า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะตั้งใจ ลด ละ เลิก สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกชนิด ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ชุมชน และสังคม และจะรักษาเกียรติและดำรงตนไว้ ให้สมกับเป็นบุคคลดีเด่น/ต้นแบบ ในการสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชชาดล เจริญพงศ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended