วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ เทศบาลนครอุดรธานี นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ได้มาเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมี นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 , นพ.สมิตร ประสันนาการ ผอ.สนง.เขตสุขภาพที่ 8 นำบุคลากรทางการแพทย์จากจังหวัด อุดรธานี , นครพนม , สกลนคร , หนองคาย , บึงกาฬ , หนองบัวลำภู และเลย ร่วมรับฟังมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค

 นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวในที่ประชุมว่า เรื่องหลักมีอยู่ 2 ประเด็น 1.เร่งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในทุกมิติ ไปยังบุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน เตรียมรับมือได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ตรงนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงพยาบาลเริ่มปฏิบัติการณ์แล้ว 2.ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล ตั้งแต่รายละเอียดของโรค การติดต่อ และวิธีป้องกัน

 

 

 

 

 

 

               ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ชี้แจงประชาชนไม่ต้องตกใจ เชื้อไวรัสนี้สามารถป้องกันได้ เหมือนไข้หวัดทั่วไป ให้ประชาชนหมั่นทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสโรค เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได จุดที่คนภายในบ้านสัมผัสร่วมกันบ่อยครั้ง โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดได้ทั่วไป รวมทั้งการใช้หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในพื้นที่สามาธารณะ หรือพื้นที่ที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น เท่านี้ก็เป็นการป้องกันได้ในเบื้องต้น และป้องกันโรคอื่นไปด้วย และยังป้องกันฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ที่ฟุ้งกระจายในอากาศ ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ด้วย

 นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เปิดเผยว่า มีคำสั่งให้เขตสุขภาพที่ 8 เปิดศูนย์ปฏิบัติการณ์ฯ โดยเขตของเราเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว อาจจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางจาก พื้นที่ที่เป็นแหล่งเกิดโรคมาท่องเที่ยว ซึ่งโรคนี้สามารถกระจายต่อคนถึงคนได้ โดยจังหวัดตามแนวชายแดน ก็จะมีด่านกักโรค ด่านจะทำหน้าที่คัดกรองผู้เดินทางเข้ามา ว่าเคยผ่านที่ไหนบ้าง มีอาการอะไรบ้าง เข้ามาได้หรือไม่ ถ้าพบมีอาการก็จะแยกออก มาตรวจดูอาการที่โรงพยาบาล ที่ผ่านมายังไม่มีการตรวจพบ

 โดยวันนี้ที่ประชุมได้เตรียมการณ์จัดตั้งศูนย์ฯ จัดระบบการรายงานข้อมูล แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลต่างๆ  ในกรณีที่พบกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ผมเห็นว่าจะต้องเตรียมเพิ่มคือ ข้อปฏิบัติของประชาชน เรื่องนี้มั่นใจว่าเรามีความพร้อม เพราะเรามีระบบป้องกันมาตั้งแต่โรคซา หรือโรคต่างๆมาตลอด วิธีป้องกันก็เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถเข้าได้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง เราจะแยกกลุ่มเสี่ยงออกตั้งแต่ต้น เข้าสู่ระบบการส่งต่อผู้ป่วย ถ้าต้องนอนโรงพยาบาล ก็ต้องนอนในห้องกักโรค ซึ่งทุกโรงพยาบาลจังหวัดมีความพร้อม และโรงพยาบาลชุมชนอีกหลายแห่ง”

 

 

 

 

              สำหรับจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 มีจังหวัดมีด่านชายแดนตลอดลำน้ำโขง ตั้งแต่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม โดยเฉพาะด่านที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ที่เดินทางด้วยเครื่องบินมาลงที่นครเวียงจันทน์ นอกจากท่องเที่ยวใน สปป.ลาว จะมีโปรแกรมเดินทางข้ามมาเที่ยวที่ หนองคาย และอุดรธานี  และจนถึงขณะนี้ไม่มีรายงานว่าพบผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยง ในเขตพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 แต่อย่างใด

 

 

 

 

 นายกฤษดา  จันทร์ดวง ผู้สื่อข่าว ภูมิภาค  จ.อุดรธานี