จากกรณีที่นายไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช ชี้แจงข้อมูลปัญหาน้ำท่วมซ้ำซกในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะหมู่ 8 หมู่ 6 ต.โพธิ์เสด็จ ทั้งในส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช และในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ รวมทั้งหมู่ 2 ต.มะม่วงสองต้น และหมู่ 2 ต.ไชยมนตรี ให้ รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1 ทราบว่าสาเหตุหลักอย่างหน่งมาจากคลองป่ามะพร้าว ที่รับน้ำมาจากเทือกเขาหลวงผ่านคลองวังรักไหลมาเข้าสู่เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ลอดผ่านถนนเทวบุรี รวมระยะทางกว่า 5 กม. ตื้นเขิน และมีสิ่งปฏิกูลหมักหมมมายาวนานไม่เคยได้รับการรื้อและขุดลอก ประกอบกับท่อบล็อกลอดผ่านถนนหมู่บ้านธารรินมีขนาดกวาง 2 เมตร และลอดผ่านถนนเทวบุรี มีขนาด 4 เมตร ทำให้น้ำไหลผ่านได้เพียง 10-20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จน รศ.ดร.รงค์ ได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด ,กรมชลประทาน และเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจ และร่วมกันพัฒนา จนต่อมาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชได้นำเครื่องจักรกลใหญ่ทำการจุดคลอกคลองผ่ามะพร้าวที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จากสะพานขาว-ถนนเทวบุรี -ถนนเลียบคลองป่ามะพร้าว (หมู่บ้านธารริน) ระยะทางประมาณ 450 เมตร ท่ามกลางความดีใจของประชาชนในพื้นที่ ตามที่เสนอข่าวมาแล้วนั้น

 

 

 

 

 

 

                          (22 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานหลังจากนายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้สั่งการ นำเครื่องจักรกล ทั้งรถแบ็กโฮ รถบรรทุก 6 ล้อเร่งดำเนินการขุดอกคลองป่ามะพร้าวระหว่างถนนเทวบุรี-ถนนเลียบคลองป่ามะพร้าว (หมู่บ้านธารริน) ระยะทางประมาณ 250 เมตร โดยได้นำต้นไม้ กิ่งไม้ และสิ่งปฏิกูลที่หมักหมมอยู่ในลำคลองขึ้นมาทั้งหมด และนำดินที่ขุดจากลำคลองมาถมตกแต่งสองฝั่งลำคลองทำให้ลำคลองลึกและกว้างและดูสวยงาม ซึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ 6 ล้อและรถแบ็กโฮปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นมีชาวบ้านในพื้นที่มาคอยสังเหตุการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

            อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินรถแบ็กโฮไปตามริมคลองเพื่อขุดลอกคลองได้ตามปกติ 2-3 จุด เนื่องจากก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้เพิงที่จอดรถริมคลอง และในจุดริมถนนเทวบุรีที่มีการสร้างเพิกขายของมานานแล้ว  แต่เมื่อชาวบ้านทราบว่าเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเดินรถแบ็กโฮผ่านในจุดดังกล่าว ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่จอดรถ และเพิงขายของต่างให้ความร่วมมือ เพราะถือเป็นการพัฒนาแก้ปัญหาในพื้นที่ส่วนรวม จึงช่วยกันรื้อขยับขยายออกจนเจ้าหน้าที่สามารถนำรถแบ็กโฮเข้าไปรื้อขุดลอกคลองป่ามะพร้าวได้ตลอดแนวทั้งสองฝั่งคลอง เจ้าหน้าที่ต่างชืนชมชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือ จนทำให้คลองป่ามะพร้าวที่อย่ในเขตของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชระยะทางประมาณ 450 เมตร สะอาดและดูสวยงามเป็นอย่างมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       โดยชาวบ้านได้เรียกร้องให้ทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ดำเนินการเพิ่มท่อบล็อกจุดลอดผ่านถนนเทวบุรี ปากทางเข้าหมู่บ้านธารริน และลอดถนนทางไปวัดโพธิ์เสด็จ โดยในปัจจุบันชุดแรกมีท่อบล็อก 2 ช่อง ๆ ละ 1.5 เมตร รวม 3 เมตร และจุดที่ 2 มีท่อบล็อก 1 ช่อง กว้าง 1.5 เมตรเท่านั้นและฐานด้านล้างของท่อบล็อกสูงกว่าระดับน้ำในลำคลองอีกด้วย ทำให้น้ำไหลไหลผ่านได้น้อยมาก  ซึ่งในสวนนี้ทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการในระยะต่อไป ส่วนการขุดลอกคลองป่ามะพร้าวที่เหลือตลอดสายระยะทางยาวอีกประมาณ 4.5  กม.ทางเทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขัดกับระเบียบกฎหมายเนื่องจากพื้นที่ส่วนที่เหลืออยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาบตำบลโพธิ์เสด็จ  และอยู่ในอำนาจของชลประทานนครศรีธรรมราช  ทาง รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1 นครศรีธรรมราช จะปนะงานกับชลประทานนครศรีธรรมราชและเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เพื้อดำเนินการรื้อและขุดลอกคลองป่ามะพร้าวให้ตลอดทั้งสายต่อไป.

 

 

 

 

 

ภาพ/คลิป ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช