วันที่ 13 ม.ค. 2563  นายวรยุทธ บุญวงษ์ใส ทนายความชื่อดัง พร้อมด้วย พระประสาน  ธุสาวุธ อายุ 82 ปี  หรือ กำนัน เสาร์ อดีตกำนันสวนพริก พระลูกวัดวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา และ ชาวบ้าน ได้เดินทางมาที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยา ให้ตรวจสอบพื้นที่สาธารณะรอบวัดป้อมรามัญ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ว่ามีพื้นตรงไหนบ้าง มีพื้นที่จากไหนถึงไหนความกว้าง  ความยาวเท่าไหร่ เพราะในปัจจุบันพื้นที่คลองลำรางสาธารณะ และ ทางสาธารณะ ทางกระบือ  ได้ถูกบุกรุกเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล จนแทบไม่เหลือเหลือพื้นที่สาธารณะอยู่เลย  พร้อมกับยื่นหนังสือขอให้ดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะโดยรอบวัดป้อมรามัญด้วย โดยมีนายพิชญ์พงศ์  เกิดรัตนพงศ์ ปลัดอำเภอพระนครศรีอยุธยา  เป็นผู้รับเรื่อง

นายวรยุทธ บุญวงษ์ใส ทนายความชื่อดัง กล่าวว่า ตนเป็นตัวแทนของวัดป้อมรามัญ  ทางวัดไม่อยากจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับชาวบ้านบริเวณรอบวัด  จึงมอบหมายให้ตนมายื่นหนังสือเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบพื้นที่สาธารณะ คลองลำรางสาธารณะ ว่ามีพื้นที่ตรงบริเวณไหน พื้นที่เท่าไหร่ แล้วพื้นที่สาธารณะดังกล่าวหายไปไหน เพื่อเป็นเครื่องยืนยันกับชาวบ้านที่มายื่นหนังสือร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเขาเคยเห็นเคยใช้มาตั้งแต่เล็กยันแก่ ว่ายังอยู่หรือไม่ อย่างไร แล้วหลังจากนี้อีก 15 วันจะมาติดตามผลว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

นายสายัณห์  สุขอุดม  อายุ 70 ปี ชาวบ้านที่มีที่นาอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัด กล่าวว่า แต่ก่อนหน้าวัดป้อมรามัญ จะอยู่หันหน้าเข้าคลอง  วัดจะอยู่กลางเกาะที่มีคันคลองสาธารณะล้อมรอบ ที่นาของตน อยู่หลังคลองลำราง ด้านหลังวัด มีทางกระบือผ่านที่นาของตน ซึ่งถนนดังกล่าวใช้เป็นที่สัญจรไปมาของชาวบ้านที่ไปทำนา และ เกี่ยวข้าว ต่อมาได้มีการตัดถนนทางหลวงชนบทผ่านด้านหลังวัด ( ซึ่งในปัจจุบันคือหน้าวัด) เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา ส่วนอนามัยตั้งอยู่ในวัด ด้านหลังอนามัยจะเป็นคลองลำรางสาธารณะ  ปัจจุบันถูกบุกรุกเป็นที่ส่วนบุคคลรอบวัด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีนายทุนให้เจ้าหน้าที่รังวัด มาวัดพื้นที่นา แล้วกินพื้นที่เข้ามายังคลอง และ ถนนสาธารณะ เลยข้ามเข้ามาในเขตวัด จนเกิดเป็นข้อพิพาท และมีการร้องเรียนดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ในมาตรา 157 จนมีเจ้าหน้าที่บางคนชิงลาออกไปก่อนหน้านี้แล้ว ตนเห็นว่าหากที่สาธารณะถูกบุกรุกแล้วยึดมาเป็นที่ส่วนบุคคล โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจตรวจสอบไม่ดำเนินการอะไร อีกหน่อยคงไม่เหลือพื้นที่สาธารณะให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอีกต่อไป

 

พระประสาน (เสาร์)  ธุสาวุธ   อดีตกำนันสวนพริก ยืนยันว่า ตนเคยเป็นอดีตกำนันตำบลสวนพริก เมื่อครั้งพระจำนง  เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญรูปเก่าเป็นเจ้าอาวาส    จึงรู้พื้นที่ที่มีปัญหาข้อพิพาทดี เดิมที่วัดมีทั้งหมด 14 ไร่ ไร่ 2 งาน 12 วา แล้วโดนถนนตัดผ่าน ซึ่งตนเคยคัดค้านพื้นที่ที่ถูกตัดทิ้ง  ในใบขอออกโฉนด ปี พ.ศ. 2310 ยังได้เขียนระบุไว้ว่า โรงเรียน อนามัยเป็นสถานที่ราชการที่ตั้งอยู่ในวัดนี้  คืออนามัยอยู่ในวัด คลองลำราง อยู่หลังอนามัย ส่วนถนนหน้าวัด สมัยที่ตนยังเป็นกำนันอยู่ นายเฉลียว ถนัดศรี มาขอทำถนน โดยขอที่กับจากชาวบ้านรวมถึงที่ดินของนายเหลื่อม ธารีศรี ในละแวกนั้นด้วย    ทำเป็นถนนลาดยางในปัจจุบันที่ตัดผ่านหน้าวัดไปจนถึงสายเอเชีย  ต.โพธิ์สามต้น  อ.บาปะหัน  จึงยืนยันได้ว่า ถนนที่ตัดผ่านหน้าวัดไม่ใช่ทางหรือลำรางสาธารณะ และไม่ได้ทับกับคลองกระบือแต่อย่างใด  แต่ลำรางสาธารณะคลองกระบือจะมีพื้นที่ ถัดออกไปจากถนน ซึ่งสมัยก่อนมีต้นตาลเรียงรายหลายต้น  ตนยังจำได้แม่นยำ

 

ภาพ-ข่าว เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผอ.ภาคกลาง-ตะวันตก คมชัดลึก