เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม และสาขาสามพราน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ณ.พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 
โดยมีนางสาวอุษา  ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม และสาขาสามพราน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งให้เด็กๆมีการเล่นเกมอย่างสนุกสนาน พน้อมทั้งแจกของรางวัลให้เด็กๆและผู้ปกครอง และได้เชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมแสกนคิงอาโค๊ด ร่วมเป็นครอบครัวประกันสังคม รับข้อมูลข่าวสารประกันสังคม  ซึ่งมีผู้ปดครองมีความสนใจเป็นจำนวนนมากต่างเข้าแถวรอคิวแสกนคิวอาโค๊ดอย่างคึกคัก และพูดคุยสอบถามจากเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อความเข้าใจรับรู้ข้อมูลมากขึ้น โดยจะมีกลุ่มบุคลากรสถานศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มสถานประกอบการ/โรงงาน และกลุ่มวัด เป็นต้น

ภายในงานมีออกบูทแกอาหาร เครื่องดื่ม ของเล่น และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายสร้างความยิ้มแย้มและความดีใจของเด็กๆและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ซึ่งในปีนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญให้กับเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ  เด็กไทยยุคใหม่  รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย 


พร้อมทั้งมีเด็กและผู้ปกครองทำกิจกรรมโดยการพูด สำนักงาน ประกันสังคม นครปฐม สามพราน เฮ้ๆๆ

เพื่อสร้างการรับรู้ให้เด็กที่จะโตขึ้นในวันข้างหน้าเป็นผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ จะได้ทราบขีอมูลข่าวสารสำนักงานประกันสังคมในการดูแลสิทธิแระโยชน์ของผู้ประกันตนกับประกันสังคมมาตรา 40 สร้างความมั่งคงให้กับชีวิตและครอบครับกับประกันสังคมมาตรา 40 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีหลักประให้กับชีวิตและครอบครัวสามารถสมัครประกันสังคมทั่วประเทศ หรือสายด่วน  1506 ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 034-310540-3 สาขาสามพราน 034-327150-3 


ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครปฐม