วันนี้ 11 ม.ค.63 ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานเดินทางมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ มาเที่ยวในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเยาวชนและเด็ก ๆหลั่งไหลเดินทางเข้ามาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสาย

พลเรือตรี อุทัย  ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กล่าวว่า ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

 

โดยภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ มากมาย บนเวที รวมทั้งการเตรียมของขวัญ ของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม ไว้ให้กับเด็ก ๆ ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม ให้เด็กๆได้สัมผัสกับกับยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ทางหน่วยได้จัดเตรียมไว้ให้และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในอนาคตในการรับราชการทหาร  โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

 

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี