ที่ห้องบอลรูมโรงแรมสีหราช ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และดร.วัชระ​ แตงเทศ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ได้ร่วมกันแถลงข่าวโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมให้กับนักเรียนเด็กและเยาวชนการประกวดวงดนตรีและร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนซ์เซอร์ ลูกหลานพระยาพิชัยหัวใจลูกทุ่งครั้งที่ 1 โดยมี​ นายไพบูลย์​ วีระบุตร์ รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์​ นายสมชาย​ ไชยพันธุ์​ เลขานุการนายก​อบจ.อุตรดิตถ์​ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าว ในการจัดการเสนอข่าวในครั้งนี้เป็นการจัดการประกวดวงดนตรีและร้องเพลงลูกทุ่งให้กับนักเรียนเด็กและเยาวชนส่งเสริมและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาศิลปะ ที่สอดคล้องกับความสามารถความถนัดและความสนใจให้กับนักเรียนเด็ก และเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียนเด็กและเยาวชนเสริมสร้างคุณค่านิยมไทยและการแต่งกายผ้าไทย นาฏศิลป์ไทยและหัตถศิลป์ไทยให้กับนักเรียนเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

ในการจัดประกวดในครั้งนี้แบ่งประเภทการประกวดออกเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับประถมศึกษาการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับมัธยมศึกษา และการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีซึ่งในวันนี้ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับประถมศึกษามีทีมที่ส่งเข้าประกวด 4 ทีม ด้วยกันคือ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์และ 4 โรงเรียนแหลมทถ่อนสามัคคี การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับมัธยมศึกษา มีทีมส่งเข้าประกวด 7 ทีมด้วยกันคือ 1 ทีมโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ทีม Un Dance ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี Team  Fortuner จากโรงเรียนลับแลศรีวิทยา ทีมสหกิจจากโรงเรียนวังแดงสหจิตทีม​t.w.t.แดนซ์ จากโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีมี 4 ทีมด้วยการที่ส่งเข้าประกวดคือ 1 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 2 โรงเรียนพิชัย 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์​ รางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาระดับประถมศึกษารวมทั้งสิ้น 14,000 บาทรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสด 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินสด 4,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3 000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล​ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 3​ เงินสด 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล ระดับมัธยมศึกษาเงินรางวัลทั้งสิ้น 14,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสด 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินสด 4,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3 000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล​ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 3​ เงินสด 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล สำหรับสมาชิกทีมที่เข้าร่วมประกวดทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตร รางวัลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 50,000 บาทรางวัลชนะเลิศ, เงินสด 20,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสด 15,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ 2 เงินสด 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 5,000​ บาทพร้อมถ้วยรางวัล​ ซึ่งการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะจัดการประกวดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2563 เวทีกลางงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีจะจัดประกวดไทยวันที่ 14 มกราคม 2563 ณเวทีกลางงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญชวน ประชาชน ร่วม ชมและเชียร์ ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันณเวทีกลางในครั้งนี้ด้วย

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าว อุตรดิตถ์