ที่วัดศรีพุทธโคดม ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน ได้รับมอบหมายจาก นายธนากร  อึ้งจิตรไพรศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มา เป็นประธานในงานประเพณีเปลี่ยนผ้าห่ม พระธาตุเจดีย์ วัดพระศรีพุทธโคดม ประจำปี 2562

  โดยมี นายดำเนิน นันเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง นางธัญชนก  จอมทรักษ์ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุตรดิตถ์  และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ จำนวนกว่า 1000 คน เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่า และถวายโลงเย็นจำนวน 2 โลง  พร้อมมอบเครื่องทำน้ำเย็น

 และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลตรอน รพ.สต และมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุดให้กับโรงเรียนและวัดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ขาดแคลน ร่วมนำผ้าห่มพะมหาธาตุเจดีย์ ความยาว 109 เมตร เขียนชื่อตนเองและครอบครัวลงในผืนผ้า แห่รอบองค์มหาธาตุเจดีย์สถาน จำนวน 3 รอบ อีกทั้งภายในงาน ยังมีผู้ใจบุญ ใจกุศลนำโรงทาน ทำอาหารให้แก่ประชาชนที่มาทำบุญในครั้งนี้อีกด้วย ณ วัดศรีพุทธโคดม ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์สำหรับประเพณีเปลี่ยนผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีย์ศรีพุทธโคดม ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ้เป็นงานประเพณีที่จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ของวัดศรีพุทธโคดม ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ รายงาน