พลเรือโท สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี สุทธิชาติ  เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง" ของทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา นายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 1

             โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสัตหีบ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทไทยแท้งค์ เทอร์มินัล จำกัด ชมรมดำน้ำ AC DIVING  มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์โดยความอุปถัมภ์ของ บริษัท วีนิไทย จำกัด( มหาชน) ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปลูกปะการัง กิจกรรมเก็บขยะฟื้นฟูปรับปรุงสภาพแวดล้อมชายหาดและใต้น้ำ การเปิดสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ  ระยะที่ 2 การบรรยายพิเศษเรื่อง การประหยัดพลังงาน โดยวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ฯ ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี