วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) เวลา 15.00 น. ที่บริเวณหน้าตลาดรางกระทุ่ม หมู่ 5  คลองภาษี ตำบลบางภาษี  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม จัดประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือพื้นบ้านเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย นำโดย กำนัน ดร.อลงกรณ์  เพชรดี กำนันตำบลบางภาษี

 

               พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ สารวัตร ต.บางภาษี  ร่วมกับเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม จัดกิจกรรมแข่งเรือพื้นบ้าน  โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ ประเภท เรือกะละมัง 12 คู่ ,เรือ 2 ฝีพาย , เรือหัวใบ้ท้ายบอด 10 คู่  ซึ่งแบ่งเงินรางวัลเป็น 3,200.-  บาท , 2,000.-  บาท , 1,000.-  บาท , 500.- บาท  ตามลำดับพร้อมถ้วยรางวัล

 

           กำนัน ดร. อลงกรณ์  เพชรดี กำนันตำบลบางภาษี  กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมแข่งเรือพื้นบ้านและลอยกระทง  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ซึ่งได้จัดมา 3 ปีแล้ว โดยการแข่งเรือเน้นให้นักกีฬาหรือผู้สูงวัย  และเด็กภายในตำบลมีส่วนร่วม เพื่อความรักความสามัคคี  ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยเน้น การต่อสู้กับปัญหายาเสพติดในพื้นที่

          สำหรับประเพณีแข่งเรือ เป็นการละเล่นที่สอดคล้องกับวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย ในชนบทถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้น้ำ  ในช่วงเดือนสิบเอ็ดและเดือนสิบสอง  ชาวบ้านเว้นว่างจากการทำไร่ทำนา เป็นโอกาสที่หนุ่มสาวได้พบปะเกี่ยวพาราสีกัน  ได้เห็นฝีไว้ลายมือของชายอกสามศอก ได้เห็นความสามัคคี พร้อมเพรียงของเหล่าหนุ่มฝีพาย  และการแข่งขันเรือกะละมังได้มีการแข่งขันเพื่อเข้าชิงเส้นชัยบ้างคู่ก็พายหมุนไปมา  บ้างคู่ก็พายไม่ถึงเส้นชัยก็เกิดกะละมังพลิกคว่ำ  และส่วนเรือหัวใบ้ท้ายบอดนั้น  จะมีด้วยกัน  2 คน ด้านหัวเรือจะเป็นคนใบ้ ส่วนด้านท้ายจะเป็นคนตาบอด แต่บางคู่ก็พายเข้ากำแพงบ้าง ทำให้คนดูหัวเราะสนุกสนานกัน 

ภาพ/ข่าว  นายสมคิด  พรมมี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครปฐม