นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับนายพิสิฐ เสือมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

 

                   พร้อมข้าราชการสวมชุดข้าราชการปกติขาวร่วมอัญเชิญไฟพระประทีปและพระประทีปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาประดิษฐานไว้ภายในห้องสมุทรสามัคคี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  จากนั้นในเวลา 15.00 น.จะมีพิธีอัญเชิญไฟพระประทีปและพระประทีปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกระทงพระประทีปพระราชทาน แห่ไปรอบๆ ตลาดแม่กลอง จนถึงวัดภูมรินทร์กุฎีทอง ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

โดยมีขบวนแตรวง กลองยาว พร้อมนางรำ นักเรียนกว่า 300 คน รวม 29 ขบวน  เพื่อเตรียมลอยตอนค่ำบริเวณแม่น้ำแม่กลอง

นพพร บุญทนาวงศ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสมุทรสงคราม