วันนี้ 5 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. นายอามีน มะทา ชาวจังหวัดยะลา ได้นำช่อดอกไม้ พร้อมกระดาษขนาด เอ 4 มีข้อความว่า คืนพิพากษาให้กับผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้กับประชาชน ไปวางไว้ หน้าป้ายศาลจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 1 ตรงข้ามศาลหลักเมืองยะลา ในเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ถึงความอาลัย และยกย่อง ผู้พิพากษา คณากร ที่ได้แสดงจุดยืนในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน เฉกเช่นเดียวกัน กับ สืบ นาคะเสถียร ผู้สละชีพตัวเอง เพื่อปกป้องผืนป่าของประเทศไทย 

 

 

 

 

นายอามีน มะทา ชาวบ้านจังหวัดยะลา กล่าวว่า การที่ท่านผู้พิพากษาได้กระทำนั้น เป็นสื่อให้ประชาชน ทราบว่า กระบวนการที่เกิดขึ้นกับประชาชน นั้น มีอยู่จริง ดังนั้น การยืนยันในจุดตรงนั้น ท่านใช้ชีวิตของท่าน ในสิ่งที่เกิดขึ้น ของกระบวนการยุติธรรม ที่ทำนั้น มีอยู่จริง วัตถุประสงค์ที่ตนเองนำดอกไม้มาวางหน้าศาลจังหวัดยะลา เพื่อสื่อแสดงออกว่าตนเองมาให้กำลังใจท่าน คารวะในจิตใจของท่าน จะบอกว่าเราตื่นรู้ ในเรื่องของความยุติธรรมที่จะต้องเกิดขึ้น ต่อไปท่านคงสงสารนี้ให้กับประชาชนเพื่อว่า ให้ประชาชนนั้น ได้ช่วยกันเพื่อให้กระบวนการยุติธรรม จะต้องคงอยู่กับประชาชนชาวไทย

 

 

นายอามีน กล่าวอีกว่า ที่ท่านได้กระทำนั้น ไม่ได้บ่งบอกถึง 3 จังหวัด ท่านคงจะสื่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด ซึ่งในนั้นอาจจะว่า ในพื้นที่ 3 จังหวัดอาจจะเข้มข้นหน่อย ในเรื่องของการให้ความยุติธรรม ท่านคงจะสื่อให้กับประชาชนไทยว่า กระบวนการยุติธรรมมีอยู่จริง เพราะฉะนั้น ตนต้องคารวะจิตใจท่านมาก ท่านได้ทำเหมือนกับ ท่านสืบ นาคะเสถียร ที่ยืนยันว่าขบวนการทำลายป่ามีอยู่จริง ท่านจึงได้สละชีพตัวเอง เพื่อยืนยันคำนี้ และให้ชนรุ่นหลัง คิดได้ว่า การรักษาผืนป่ามีประโยชน์อย่างไร และท่านคณากร เองเพื่อจะให้ ชนชาวไทยมาร่วมกัน ที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรม ของประเทศไทย นั้นเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ยุติธรรมกันจริงๆ สำหรับอาการบาดเจ็บ ของนายคณากร เพียรชนะ ขณะนี้นอนรักษาตัวที่ ห้องไอซียู โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อาการปลอดภัยแล้ว แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด