royal coronation
9 ธันวาคม 2562
ภูมิภาค

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำจัดผักตบชวา

20 กรกฎาคม 2562 - 20:20 น.
สังคม,ภูมิภาค,อุบลราชธานี
Shares :
เปิดอ่าน 1,006 ครั้ง

อุบลราชธานี - คมข่าวทั่วไทย

 

จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชน ทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการกำจัดผักตบชวาอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

 

 

 

 

 

โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองอุบลราชธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประชาชน ในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการ ทำกิจกรรม  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดผักตบชวาอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองให้เป็นแหล่งน้ำที่สะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  และเป็นสถานที่พักผ่อนกำลังกาย ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ทำความดี  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 

 

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ