royal coronation
8 ธันวาคม 2562
ภูมิภาค

นักเรียนกว่าพันคนพร้อมใจแต่งชุดเหนือฟ้อนเล็บรับเข้าพรรษา

12 กรกฎาคม 2562 - 18:44 น.
ฟ้อนเล็บล้านนา,แห่เทียนเข้าพรรษา,โรงเรียนพะเยาพิทยาคม,พะเยา
Shares :
เปิดอ่าน 1,404 ครั้ง

พะเยา - คมข่าวทั่วไทย

 

               วันนี้ ( 12 ก.ค. 2562 ) ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดให้มีการแข่งขันการฟ้อนเล็บของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนกว่า 1,000 คน เพื่อเตรียมการแสดงฟ้อนเล็บ เนื่องในเทศกาลแห่เทียนพรรษาซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตลอดทุกปีจนเป็นประเพณีปฏิบัติ

 

 

 

 

 

               นางวรรณธนี มั่งคั่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันฟ้อนเล็บของนักเรียนทุกระดับชั้นถือปฏิบัติกันมาช้านาน เพื่อให้นักเรียนตระหนักและปลูกฝังเรื่องขนบประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะของคนไทยล้านนา ซึ่งมีความอ่อนช้อย เยือกเย็น และงดงาม ตลอดจนปัจจุบันการฟ้อนเล็บโดยหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นจะเริ่มห่างหายไปจากสังคมล้านนา คงเหลือเพียงคนแก่เฒ่าที่ยังทำหน้าที่ฟ้อนในงานหรือเทศกาลที่สำคัญๆเท่านั้นเอง โรงเรียนก็ได้ตระหนักถึงบทบาทและปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันการฟ้อนเล็บขึ้น

 

 

 

 

               รองผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อว่า ประการสำคัญช่างฟ้อนทั้งหมดก็จะได้ไปแสดงฟ้อนเล็บในเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ เพื่ออวดโชว์ศิลปวัฒนธรรมของล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว อันจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อเรียกเม็ดเงินเข้าจังหวัดได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือการการอนุรักษ์สืบสานสิ่งดีดีเหล่านี้ไว้

 

 

 

 

               ฟ้อนเล็บเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคเหนือโดยเฉพาะรูปแบบการฟ้อนมีอยู่ 2 แบบ คือแบบพื้นเมืองหรือฟ้อนเมือง และแบบคุ้มเจ้าหลวง มักจะเรียกตามถิ่น เช่นฟ้อนครัวทาน ฟ้อนเมืองบ้าง และฟ้อนเล็บ ผู้ฟ้อนจะต้องสวมเล็บยาวสีทองทุกนิ้ว ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ ฟ้อนเล็บเป็นศิลปะการร่ายรำที่มีลีลาเชื่องช้า อ่อนช้อย งดงามและประณีต ชายหญิงจะแต่งกายด้วยชุดช่างฟ้อนเป็นเป็นอัตลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของชาวล้านนาหรือชาวเหนือได้อย่างเด่นชัดที่สุด จึงมักนำมาแสดงในโอกาสสำคัญๆ หรือฟ้อนเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้น

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ