วันที่ 3 ก.ค.2562 ที่ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พลตรี ธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธี ส่งมอบโครงการปรับปรุงเส้นทางผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2.46 กิโลเมตร ให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์เช่นเดิม จาก บ้านคึมพอก ถึง บ้านโนนสูง ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

โดยในพิธีนอกจากมีการส่งมอบโครงการฯ ให้กับนายอำเภอเขมราฐซึ่งเป็นผู้รับมอบแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญในงาน เช่น การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่, การจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 (นพค.51) พร้อมทั้งแจกจ่ายพันธุ์หญ้า สารเร่ง พด. เป็นต้น, บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้กับราษฎรผู้มาร่วมพิธีฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่, กิจกรรมตัดผมฟรีและบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี ของวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี    

 

 

 

 

 

 

สำหรับความเป็นมาของโครงการปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete เส้นนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลโดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทราบถึงความเดือดร้อนและเป็นห่วงสวัสดิภาพของประชาชน ได้ดำริสั่งการให้กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำรวจความเดือดร้อนของชาว อำเภอเขมราฐ โดยเฉพาะราษฎรใน ตำบลหนองนกทา และนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางมาศึกษา โดยใช้เส้นทางนี้ มีสภาพถนนที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างหนักการสัญจรผ่านไปผ่านมา เป็นไปด้วยความยากลำบาก

 

 

 

 

 

 

บางครั้งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ได้รับความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางทั่วไป ถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญของตำบลในห้วงหลายปีที่ผ่านมา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้เข้ามาทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนถนนสามารถกลับมาใช้สัญจรได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ตามคติพจน์ ของ พลเอก ด็อกเตอร์ ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ว่า “ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของเรา”