เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 28 ก.พ  2562 ที่ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น   รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.   เปิดเวทีการแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอนโยบายพรรคการเมือง ต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ซึ่งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้จัดขึ้น โดยมีผู้แทนพรรคการเมือง รวม 22 พรรค ส่งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค  คณะกรรมการบริหารพรรค  และผู้แทนของพรรคเข้าร่วมเวที  ท่ามกลางความสนใจของนักศึกษา  กองเชียร์และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และนโยบายของพรรคการเมืองล้นห้องประชุม

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร   กล่าวว่า   ทุกพรรคต้องนำเสนอนโยบายของพรรคและแสดงวิสัยทัศน์ทั้งในส่วนของผู้สมัครและผู้บริหารของพรรคเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นตัดสินใจว่าจะลงคะแนนให้ใคร ดังนั้นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงขอเป็นส่วนหนึ่งให้กับพรรคการเมืองทุกพรรคได้เปิดเวทีนำเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการศึกษาและส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นพันธกิจที่สำคัญที่วิทยาลัยฯและเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาชาติในทุกมิติ ทั้งนี้ในการเปิดเวที ได้รับการตอบรับจากพรรคการเมืองรวม 22 พรรคการเมือง  ที่สำคัญคือ ต้องการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งหลายคนได้ลงคะแนนเสียงครั้งแรก  ได้มีโอกาสรับฟังประเด็น  แนวนโยบายของพรรค เพื่อการตัดสินใจด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้าน นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า วันนี้กระแสการตอบรับของพรรคในพื้นที่ภาคอีสานนั้นดีขึ้นอย่างมาก ผู้สมัคร ส.ส.ทั้งระบบเขต และระบบบัญชีรายชื่อ รวมไปถึงคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อหาเสียงและพบปะกับประชาชนกันอย่างต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งชาวอีสานส่วนใหญ่ต่างยังคงต้องการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ,ปัญหาปากท้อง รวมไปถึงในเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งทั้งมดก็ตรงกับนโยบายของพรรคในการที่นำมาเสนอและอาสาเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ วันนี้การทำงานของเรานั้นจะต้องเข้มข้นและทำงานกันอย่างหนักทุกวัน การเลือกตั้งที่ผ่านมา เราได้คะแนนเสียงทั้งประเทศที่ 1,500,000 คะแนน และการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นใช้ระบบสัดส่วนคะแนนมาคำนวณสัดส่วนของ ส.ส. ซึ่งในประเด็นนี้เรามั่นใจในการได้คะแนนในพื้นที่อีสานที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมากและจากการลงพื้นที่ที่ผ่านมานั้นกระแสตอบรับในพรรคประชาธิปัตย์ ของชาวอีสานนั้นดีขึ้นมากซึ่งทำให้มั่นใจว่าคะนนเสียงจากภาคอีสานในการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ส.ส.ระบบเขต ที่พรรคยังคงตั้งความหวังและมั่นใจในหลายเขตเลือกตั้งเช่นกัน”นายจุรินทร์ กล่าว