มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล (Thailand Tourism for All) ได้ร่วมกันต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นคณะแรกที่ได้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยในโครงการ Thailand Tourism for All เพื่อร่วมกิจกรรม Friendly Design Trip เผยแพร่เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยอย่างเป็นทางการใน 3 เส้นทาง คือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมืองกรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา และเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ฮ่องกงมาแล้วนทท.คณะแรกในโครงการThailand Tourism for All 

 

 

          กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในครั้งนี้ ได้เชิญนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ (People with special needs) ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มนุษย์ล้อ หรือคนที่ใช้รถเข็น และผู้ติดตามรวม 12 คน จากเกาะฮ่องกง ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล “พัทยา จ.ชลบุรี-กรุงเทพมหานคร–พระนครศรีอยุธยา” ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2562


          เพื่อประกาศความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอีกแห่งหนึ่งในเวทีโลก อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการ หรือผู้ที่มีความต้องการพิเศษ

 

 

ฮ่องกงมาแล้วนทท.คณะแรกในโครงการThailand Tourism for All 

 


          โดยเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการปรับปรุงให้มีอารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบที่เป็นมิตรต่อคนทั้งมวล (Friendly Design) เช่น มีทางลาด ที่จอดรถ และมีห้องสุขาสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นและครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ฯลฯ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย


          โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ (People with special needs) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและใช้บริการต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว เช่น รถรับส่ง โรงแรม ที่พัก และร้านอาหาร ฯลฯ ได้ โดยสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม

 

 

 

ฮ่องกงมาแล้วนทท.คณะแรกในโครงการThailand Tourism for All 

 


          เช่น ที่ จ.ชลบุรี คือ สวนนงนุชพัทยา, ทิฟฟานี่โชว์พัทยา, เซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน, ชุมชนตะเคียนเตี้ย, ปราสาทสัจธรรม ที่กรุงเทพฯ คือ วัดไตรมิตรวิทยาราม, ไอคอนสยาม และที่ จ.พระนครศรีอยุธยา คือที่วัดใหญ่ชัยมงคล และหมู่บ้านไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น


          โครงการ Thailand Tourism for All & Friendly Design Trip มีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ (People with special needs) เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้พักฟื้นสุขภาพ และผู้ที่ใช้รถเข็น ฯลฯ

 

 

ฮ่องกงมาแล้วนทท.คณะแรกในโครงการThailand Tourism for All 

 


          โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มคนที่มีกำลังซื้อจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ให้เดินทางเข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมาย “เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป (Left No One Behind)

 

 

ฮ่องกงมาแล้วนทท.คณะแรกในโครงการThailand Tourism for All