royal coronation
7 ธันวาคม 2562
ไลฟ์สไตล์

10 นักธุรกิจหญิงไทยเก่งได้โล่

16 พฤษภาคม 2561 - 13:50 น.
คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล,ผู้ประกอบการสตรี,ชฎาทิพ จูตระกูล,วาสนา รุ่งแสงทอง ลาทูรัส,วรรณี เจียรวนนท์ รอสส์,ลัดดาวัลย์ จงวิศาล,จรีพร จารุกรสกุล,พัชรพิมล ยังประภากร,พราวพุธ ลิปตพัลลภ,จิตรลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก,กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ,พัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม
Shares :
เปิดอ่าน 1,264 ครั้ง

10 นักธุรกิจหญิงรับรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน

พล.อ.นันตพร กาญจนรัตน์-คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล-พาซิต้า ฮวน-แมรี่ โจ เบอร์นาโด อาระกอน

          รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสตรีในทุกระดับ เนื่องจากผู้ประกอบการสตรีมีสัดส่วนและมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ล่าสุด พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีส่ง-รับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากลให้แก่ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย และประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จาก พาซิต้า ฮวน ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนฟิลิปปินส์ โดย แมรี่ โจ เบอร์นาโด อาระกอน เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ที่ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันก่อน

พัชรพิมล ยังประภากร-ชฎาทิพ จูตระกูล

ลัดดาวัลย์ จงวิศาล-วาสนา รุ่งแสงทอง ลาทูรัส

          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 คน จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี  เวรารี่ คลิฟ รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดร.สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มาร่วมบรรยายในหัวข้อ “พลังสตรีกับเศรษฐกิจ : ความสำเร็จของผู้ประกอบการสตรี” และจัดให้มีพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน เพื่อเชิดชูเกียรตินักธุรกิจและผู้ประกอบการสตรีที่มาจากสาขาต่างๆ ใน 10 ประเทศอาเซียนด้วย สำหรับประเทศไทยมีผู้รับรางวัลทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค 10 ท่าน ได้แก่ ชฎาทิพ จูตระกูล, วาสนา รุ่งแสงทอง ลาทูรัส, วรรณี เจียรวนนท์ รอสส์, ลัดดาวัลย์ จงวิศาล, จรีพร จารุกรสกุล, พัชรพิมล ยังประภากร, พราวพุธ ลิปตพัลลภ, จิตรลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก, กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ และพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม

วรรณี เจียรวนนท์ รอสส์-ไมเคิล รอสส์

กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ-พราวพุธ ลิปตพัลลภ

          พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีแห่งประเทศไทย จัดพิธีรับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน และการมอบรางวัลในครั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยและผู้ประกอบการสตรีไทยได้แสดงศักยภาพและสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน และแสดงพลังให้เห็นถึงศักยภาพของสตรีในแวดวงธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในการผลักดันให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน รวมทั้งเป็นกิจการภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งเครือข่าย

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ