ศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการใช้งานจุดจอดแท็กซี่อัจฉริยะให้เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์รับจ้างว่า

 

 

 

          วินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่ได้รับการจดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวน 5,410 วิน ที่ตั้งวินรถจักรยานยนต์มีทั้งที่จอดในที่สาธารณะ ที่เอกชน ผิวจราจร และบนทางเท้า สำหรับวินที่จอดบนทางเท้าเป็นการอนุโลมให้จอดจากการพิจารณาของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก กองบัญชาการตำรวจนครบาล ทหาร (มณฑลทหารบกที่ 11) และฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตพื้นที่ มีการกำหนดจุดจอดที่ชัดเจนโดยการตีเส้นบนทางเท้า 

 


          อย่างไรก็ตามการกำหนดจุดจอดบนทางเท้าเป็นการอนุโลมเพียงชั่วคราว สำนักเทศกิจจึงวางแนวทางการแก้ไขปัญหาวินที่จอดบนทางเท้า โดยพิจารณาให้วินที่ตั้งอยู่ใกล้จุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะ ย้ายลงมาจอดบริเวณพื้นที่ทางเว้าของจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะ แต่จะไม่ให้มีผลกระทบต่อการจอดของรถแท็กซี่ หากบริเวณที่ตั้งวินไม่มีจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะ ประกอบกับทางเท้าบริเวณนั้นมีความกว้างพอ จะทำการเว้าทางเท้าเพื่อย้ายจุดที่ตั้งวินลงมาจอด 


          โดยจะไม่ให้มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ทั้งนี้จากการสำรวจร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง พบว่ามีทางเท้าที่สามารถเว้าทางเท้าได้จำนวน 97 จุด ในพื้นที่ 21 สำนักงานเขต ซึ่งในเบื้องต้นจะเริ่มดำเนินการนำร่องจำนวน 20 จุด ในเดือนพฤศจิกายน 2562 และจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนครบทุกจุด