กรมการขนส่งทางบก เผยปัจจุบันในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีวินมอเตอร์ไซต์มากกว่า 5500 วิน ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ จึงมีความคิดทำคิวอาร์โค้ดติดเสื้อวิน เพื่อให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งคนขับและผู้ได้รับใบอนุญาต

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จันทิรา บุรุษพัฒน์ เผยว่า ประเด็นที่มีข้อสงสัยในเรื่องของบริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง (วิน) ในเส้นทางตรอกซอกซอยหรือพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างมากขึ้น ทำให้ยากต่อการควบคุมและการจัดระเบียบ และปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพในการลงไปสำรวจหรือจัดระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ เข้าไปทดแทนนั้น กรมการขนส่งทางบก จะมีการจัดระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆ เช่น รถโดยสาร มินิบัส สองแถวเข้าไปในระบบ ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าปัญหาการจราจรติดขัดเป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้บริการจักรยานยนต์รับจ้างเกิดขึ้น ส่วนการจะจัดระบบรถขนส่งสาธารณะเพิ่มต้องดูให้เหมาะสม เพราะอาจจะยิ่งส่งผลกระทบทำให้ปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ กรมฯ มีแนวคิดที่จะทำระบบให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมตรวจสอบผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เนื่องจากปัจจุบัน กทม.และปริมณฑลมีวินมอเตอร์ไซค์มากกว่า 5,500 วิน มีผู้ขับรถประกอบอาชีพเกือบ 200,000 คน กำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาจมีไม่เพียงพอ จึงมีแนวคิดจะริเริ่มโครงการนำระบบไอทีมาช่วย โดยทำระบบคิวอาร์โค้ดติด กับเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสแกนตรวจสอบและทราบข้อมูล เพื่อให้ผู้ขับรถจริงกับหมายเลขเสื้อที่รับอนุญาตตรงตามที่ภาครัฐจัดระเบียบหากพบข้อมูลไม่ตรงกันผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนมาที่หมายเลขสายด่วน 1584 ให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกเข้าไปตรวจสอบได้ โดยระบบคิวอาร์โค้ดนี้อาจมีความเป็นไปได้ที่จะขยายผลไปใช้ในระบบรถแท็กซี่สาธารณะติดตั้งภายในรถด้วย