ที่บริเวณลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พม. ทำดีด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมนำคณะผู้บริหารและบุคลากรกระทรวง พม. กล่าวคำปฏิญาณตน และรวมพลังขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

 

รมว.พม. เปิดกิจกรรม "พม. ทำดีด้วยหัวใจ" ปล่อยขบวนรถ 28 ทีม ลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนพื้นที่ กทม.

 

รมว.พม. เปิดกิจกรรม "พม. ทำดีด้วยหัวใจ" ปล่อยขบวนรถ 28 ทีม ลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนพื้นที่ กทม.

 


28 กรกฎาคม 2563 จากนั้น เป็นประธานปล่อยขบวนรถเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. จำนวน 28 ทีม ลงพื้นที่ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์สภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปวางแผนและให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม. ภายใต้โครงการ “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” 


นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้ขับเคลื่อนกิจกรรม “พม. ทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ด้วยการปล่อยขบวนรถเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. จำนวน 28 ทีม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษจากทุกกรมตามภารกิจของกระทรวง พม. กระจายลงชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ ชุมชนวัดจอมสุดาราม เขตดุสิต ชุมชนหลังโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง ชุมชนมหาดไทย 5 เขตประเวศ เป็นต้น เพื่อศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์สภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน และนำข้อมูลไปวางแผนและให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม. ภายใต้โครงการ “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” โดยมีเป้าหมายด้วยการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและประชาชนในชุมชน เพื่อความมั่นคงของมนุษย์อย่างยั่งยืน

 

รมว.พม. เปิดกิจกรรม "พม. ทำดีด้วยหัวใจ" ปล่อยขบวนรถ 28 ทีม ลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนพื้นที่ กทม.

 

รมว.พม. เปิดกิจกรรม "พม. ทำดีด้วยหัวใจ" ปล่อยขบวนรถ 28 ทีม ลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนพื้นที่ กทม.

 


 

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ตนได้มอบหมายให้ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทีมกระทรวง พม. ได้แก่ คณะผู้บริหาร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ ชุมชนเลียบคูนายกิม 3 (ร่มไทรงามพัฒนา) ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 15 ครอบครัว ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

รมว.พม. เปิดกิจกรรม "พม. ทำดีด้วยหัวใจ" ปล่อยขบวนรถ 28 ทีม ลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนพื้นที่ กทม.

 

รมว.พม. เปิดกิจกรรม "พม. ทำดีด้วยหัวใจ" ปล่อยขบวนรถ 28 ทีม ลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนพื้นที่ กทม.

 


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนในวันนี้ กระทรวง พม. มีความมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือถึงมือกลุ่มเปราะบางโดยเร็วที่สุด เพราะปัญหาความเดือดร้อนรอไม่ได้ และเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากถุงยังชีพที่เรานำไปช่วยเหลือแล้ว เรายังนำโอกาสสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตไปมอบให้อีกด้วย ทั้งคลังอาหาร ครัวชุมชน งานใหม่ ทักษะอาชีพใหม่ ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา และที่พักอาศัยที่น่าอยู่ ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นงานของกระทรวง พม. โดยตรง และเราได้ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

 

 

รมว.พม. เปิดกิจกรรม "พม. ทำดีด้วยหัวใจ" ปล่อยขบวนรถ 28 ทีม ลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนพื้นที่ กทม.