royal coronation
วันที่ 16 ตุลาคม 2562
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

กฟผ. จับมือ 7 ภาคีเครือข่าย จัดอบรมผู้นำท้องถิ่น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 - 14:17 น.
คมชัดลึกราชการ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิต,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Shares :
เปิดอ่าน 5,023 ครั้ง

กฟผ. ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

               กฟผ. ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรม จำนวน 114 คน

 

               เมื่อวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2562 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. และผู้บริหาร กฟผ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย

 

               จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 114 คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ วัดพระธาตุดอยผาส้ม จ.เชียงใหม่

 

               ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้นำท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักคิด หลักทฤษฎี หลักปฏิบัติ เพื่อนำมาประกอบอาชีพ การบริหารจัดการน้ำแก้ภัยแล้ง ตลอดจนช่วยกันดูแลป่าต้นไม้

 

 

               โดยในการอบรมครั้งนี้ จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่น 3/62 (รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์) ของ กฟผ. ได้บรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ให้กับผู้เข้าอบรม

 

               โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังและเข้าร่วมกิจกรรม เอามือสามัคคีสร้างฝายในพื้นที่ป่าดอยผาส้ม

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ