ข่าว

เปิดผล "ฟ้าทะลายโจร" รักษา โควิด-19 ปอดบวม อาการไม่พึงประสงค์อื้อ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดผลการใช้ "ฟ้าทะลายโจร" รักษา โควิด-19 จำนวน 1,825 ราย พบผู้ป่วยปอดบวม 70 ราย 9 อาการไม่พึงประสงค์ 91 ราย

7 กรกฎาคม 2564 แพทย์หญิง อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เปิดเผยถึงการใช้ "ฟ้าทะลายโจร" ในการรักษาโรคเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ประชาชนสามารถหาใช้ในการรักษาโรคหวัด ไข้ เจ็บคอ และยังเป็นทางเลือกในการรักษาโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง

เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีสารแอนโดนกราโฟไลน์ โดยผู้ใหญ่จำเป็นต้องใช้ 180 มิลลิกรัมต่อวัน วันละ 3 มื้อ จึงจะมีผลในการรักษาโรคโควิด-19 ได้ แต่ไม่ควรรับประทานเกิน 5 วัน แต่หากใช้ในการรักษาโรคหวัด จะใช้ในปริมาณ 60 มิลลิกรัมต่อวัน หรือต้องรับประทานประมาณ 3 เท่า ของการรักษาโรคหวัด โดยจากการศึกษาการใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมในการรักษาผู้ป่วย โควิด-19 พบว่า จำเป็นต้องใช้ยาฟ้าทะลายโจรในปริมาณที่เหมาะสมตามดุลพินิจของแพทย์ สามารถรักษาโรคได้

โดย "ฟ้าทะลายโจร" มีข้อห้ามใช้ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมลูก เนื่องจากอาจส่งผลกระทบกับเด็กในครรภ์ และเด็กที่กินนมแม่ได้ ทั้งนี้ หากใช้ฟ้าทะลายโจรต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืด เป็นลม และความดันตกได้

นอกจากนี้ ฟ้าทะลายโจรยังส่งผลกระทบกันในการเสริมฤทธิ์ ยาละลายลิ่มเลือด และยาต้านการจับตัวของเม็ดเลือด อีกทั้งควรระวังการใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมกับ ยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

สำหรับผลข้างเคียงของการกินฟ้าทะลายโจร อาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง แสบท้อง และถ่ายเหลว พร้อมย้ำ ฟ้าทะลายโจรไม่สามารถกินเพื่อป้องกันโรคได้ แต่สามารถใช้ในการรักษาโรคที่มีอาการไม่รุนแรงได้

อย่างไรก็ตาม หากทานฟ้าทะลายโจรและมีอาการอื่นแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

ทั้งนี้ ได้มีการใช้ยา "ฟ้าทะลายโจร" ในผู้ต้องขัง จำนวน 1,300 ราย พบว่า มีอาการปอดบวม 50 ราย หรือร้อยละ 3.85 และพบอาการไม่พึงประสงค์ จำนวน 51 ราย ส่วนการใช้ฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลบุษราคัม จำนวน 525 ราย พบผู้ป่วยปอดบวม 20 ราย หรือประมาณร้อยละ 3.81 และพบอาการไม่พึงประสงค์ จำนวน 40 ราย ส่วนใหญ่มีอาการท้องเดิน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว วิงเวียน ผื่น ลมพิษ และชามือชาเท้า และทุกรายเมื่อหยุดยาอาการไม่พึงประสงค์จะดีขึ้น

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดโครงการ "FAH FIRST AID" ซึ่งจะนำฟ้าทะลายโจรมาใช้กับผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อมีประวัติเสี่ยง มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อ และรับเข้าสู่โรงพยาบาล ซึ่งทั้งหมดจะมีการให้ฟ้าทะลายโจร 180 มิลลิกรัม เป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่ขั้นตอนที่พบว่ามีประวัติเสี่ยงสูง ระหว่างรอผลตรวจ จนนำเข้าสู่กระบวนการรักษา อย่างไรก็ตาม คาดว่า FAH FIRST AID จะเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนที่จะเข้าสู่ระบบ Home Isolation ได้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ