ข่าว

"จองฉีดวัคซีน Moderna" ล่าสุด คืนเงิน ทางเลือก โมเดอร์นา ซิโนฟาร์ม ไฟเซอร์

จองฉีดวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา "Moderna" เช็คที่นี่ เงื่อนไข ล่าสุด คืนเงินมัดจำ รายละเอียด ความเคลื่อนไหว ซิโนฟาร์ม "​Sinopharm" และ ไฟเซอร์ "Pfizer"

คมชัดลึกออนไลน์ อัปเดตความเคลื่อนไหวสำหรับวัคซีน โควิด-19 ทางเลือก โมเดอร์นา "Moderna" หลังจากสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ระลอกใหม่ (เมษายน 2564) ในปัจจุบัน ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่หลักหมื่น เสียชีวิตถึงหลักร้อย รวมทั้งไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีน โควิด-19 ซิโนแวค "Sinovac" หรือ แอสตร้าเซนเนก้า "AstraZeneca" ทำให้ประชาชนตื่นตัวอย่างมากที่จะป้องกันตนเอง เมื่อหลายโรงพยาบาลได้เปิด "รับจองวัคซีนทางเลือก" โมเดอร์นา (Moderna) เพียงเวลาไม่นานก็ถูกจับจองจนเต็มโควตา และหากมี รพ. ไหนเปิดรับจองเพิ่ม ก็ใช้เวลาไม่นาน ต้องประกาศปิดรับจองเนื่องจากเต็มจำนวน ทั้งนี้ นอกจากวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา "Moderna" ก็ยังมีอีก 2 ตัว คือ ซิโนฟาร์ม "​Sinopharm" และ ไฟเซอร์ "Pfizer"

เช็คโรงพยาบาลที่รับจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา "Moderna" *** ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

โรงพยาบาลฯ ต้องขออภัยทุกท่าน ที่ไม่สามารถเปิดระบบ ให้ทำการจองวัคซีนเพิ่มได้ ขณะนี้ มีผู้จองวัคซีนทางเลือกครบตามโควตาแล้ว หากได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่ม ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับผู้ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว ตรวจสอบการจอง / ส่งหลักฐานการชำระเงิน (คลิกที่นี่)

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

เช็คเงื่อนไข สภากาชาดไทย เปิดให้ อบจ. ทั่วประเทศ จองวัคซีน "Moderna"

หนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง "ขอความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนสำหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่น ๆ" เนื้อหา คือ สภากาชาดไทย ได้สั่งจองวัคซีน Moderna จำนวนหนึ่งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อฉีดแก่กลุ่มเปราะบางฟรี และจัดสรรโควตาวัคซีนจำนวนหนึ่งแก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" เพื่อนำไปฉีดแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้มีความจำเป็น โดยมีเงื่อนไขสำคัญ ดังนี้

 • อบจ. ต้อง "ฉีดฟรี" ให้กับประชาชน
 • อบจ. จะต้องจัดทำ "แผนการฉีดวีคซีน" ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด
 • อบจ. ต้องจัดส่ง "แผนการฉีดวีคซีน" โดยระบุจำนวนคน ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
 • ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ตามลำดับ คือ

 

 1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้วัคซีนมาก่อน
 2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้วัคซีนมาก่อน
 3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร
 4. ผู้ทำงานในศูนย์เด็กเล็ก ครู รร.อนุบาล ครู/อาจารย์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
 5. บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน

 

 • อบจ. ที่ประสงค์จองวัคซีน Moderna ต้องแจ้งมายังสภากาชาดไทยภายใน 21 ก.ค. นี้ พร้อมแผนจัดการวัคซีน
 • สภากาชาดไทย คิดราคาวัคซีน โดสละ 1,300 บาท
 • หลักหักต้นทุนและค่าบริหารจัดการฯ แล้ว เงินส่วนที่เหลือสมทบเข้า "กองทุนสภากาชาดไทย"
 • อบจ. ที่ได้รับจัดสรรวัคซีน ห้ามนำไปขายต่อเด็ดขาด
 • อบจ. ที่ได้รับจัดสรรวัคซีน ต้องชำระเงินเต็มจำนวน ภายในวันที่ 23 ก.ค.
 • สภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

คืนเงินค่ามัดจำวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา "Moderna"

 

 

24 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลอินทรารัตน์ ประกาศเรื่อง การคืนเงินค่ามัดจำวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา "Moderna" เนื่องจากทาง รพ. ได้รับการจัดสรรจากสมาคม รพ.เอกชน ไม่ครบตามที่สั่งจองไป จึงใคร่ขอคืนเงินค่ามัดจำ วัคซีนทางเลือก "Moderna" โดย รพ. จะทำการคืนเงินมัดจำให้ภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว

ขอชี้แจงนะคะ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยค่ะ เนื่องจากทาง รพ. ได้รับการจัดสรรวัคซีน Moderna มาน้อยกว่าจำนวนที่สั่งจองไปกับทางองค์การเภสัชกรรม การจัดสรรวัคซีน Moderna นี้ ทาง รพ. ไม่มีสิทธิโต้แย้งใด ๆ เนื่องจากเป็นมติของสมาคม รพ. เอกชน ซึ่งมีหลาย รพ. ที่โดนตัดโควตาไป และได้รับจัดสรรมาน้อยกว่าจำนวนที่สั่งจองไปเช่นกัน ทาง รพ. สั่งจองไป 20,000 โดส พอสำหรับทุกท่านแต่ได้รับจัดสรรมาเพียง 13,140 โดส จากทางสมาคม รพ.เอกชน ซึ่งเป็นคนตัดสินว่าแต่ละโรงพยาบาลจะได้รับจำนวนวัคซีนเท่าไหร่ (มี 277 รพ. ที่เข้าร่วม ทุก รพ. ที่มียอดจองเกิน 10,000 โดส โดนตัดจำนวนวัคซีนที่จะได้ลดลงทุกโรงพยาบาลค่ะ) ดังนั้น ทาง รพ. จึงมีความจำเป็นที่ต้องคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้าบางท่านด้วยนะคะ โดยได้แจ้งท่านที่โดนตัดสิทธิ (ดูตามลำดับการโอนเงิน) ไปทาง e-mail แล้ว เพื่อให้กรอกและส่งข้อมูลในการรับเงินคืน ซึ่งทาง รพ. จะรีบดำเนินการคืนเงินให้เร็วที่สุดค่ะ ทาง รพ. ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อีกครั้งและขอขอบพระคุณที่เข้าใจนะคะ

 

เนื่องจากตอนแรกมียอดจองไป 9.2 ล้านโดส แต่ทางองค์การเภสัชฯ แจ้งว่า จะสามารถนำเข้าวัคซีนมาเดือน ต.ค. ได้เพียง 4.9 ล้านโดส โดยต้องแบ่งให้ทางสภากาชาดไป 1 ล้านโดส เหลือ 3.9 ล้านโดส มาแบ่งกันใน รพ.เอกชน 277 รพ. ทางสมาคม รพ.เอกชน จึงมีความจำเป็นที่ต้องตัดโควตาของทุก รพ. ที่มียอดจองเกิน 10,000 โดส ให้ได้จำนวนลดลงค่ะ ทาง รพ. พยายามคุยกับเครือที่ได้จัดสรรจำนวนมากเพื่อขอซื้อวัคซีนมาให้ในส่วนที่โดนตัดไปแล้ว แต่ไม่สำเร็จ ทาง รพ. จึงขออภัยเป็นอย่างสูงที่ต้องดำเนินการคืนเงินให้กับท่าน ทาง รพ. ได้ส่ง e-mail แจ้งท่านที่ไม่ได้รับสิทธิไปทาง e-mail เพื่อกรอกข้อมูลในการคืนเงิน (ตามที่ได้แจ้งไว้ในเงื่อนไขกรณีทาง รพ. ได้รับจัดสรรวัคซีนมาน้อยกว่าที่จองไปตั้งแต่เริ่มเปิดจองวัคซีน) ไปแล้วนะคะ

หากท่านมีความประสงค์จะให้ทาง รพ. ช่วยเหลือ สามารถแจ้งมาได้นะคะ เมื่อวัคซีนมาถึง อาจมีบางท่านที่ได้รับสิทธิไปแต่ได้ไปฉีดวัคซีนของภาครัฐไปแล้ว ดังนั้น อาจมีวัคซีนเหลือได้ค่ะ ถึงจะไม่สามารถรับประกันได้ แต่ทาง รพ. จะพยายามช่วยเท่าที่จะทำได้นะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นทาง รพ. ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกนะคะ แต่ทาง รพ. ก็ไม่สามารถไปขัดมติของสมาคม รพ.เอกชน ได้ค่ะ จึงขออภัยเป็นอย่างสูงมาอีกครั้งด้วยนะคะ

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 • โรงพยาบาลที่ "รับจองวัคซีนทางเลือก" ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

23 กรกฎาคม 2564 แพทย์หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวถึงแผนการให้บริการวัคซีน ไฟเซอร์ "Pfizer" 1.5 ล้านโดส ที่ได้รับการบริจาคจากต่างประเทศ

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

 • โรงพยาบาลที่ "รับจองวัคซีนทางเลือก" ซิโนฟาร์ม (​Sinopharm)

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม "​Sinopharm" สำหรับประชาชน ในรอบแรก ได้ทั้งหมด 60,000 ราย สำหรับผู้ที่ยังลงทะเบียนไม่ได้ ให้รออีก 1 สัปดาห์ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะแจ้งเปิดระบบการจองอีกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิได้ในรอบแรกและชำระเงินตามกำหนด สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามวันนัดหมาย ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 

ทุก 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมสมทบ "ครึ่งโดส" บริจาคส่งต่อวัคซีนให้กับผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางทางสังคม

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ โปรดติดตามข่าวได้ทางหน้าเฟซบุ๊กเพจและเว็บไซต์ของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เท่านั้น

 

จองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, Moderna, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน โควิด-19, จอง, โควิด-19, ซิโนแวค, Sinovac, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca, สายพันธุ์เดลตา

 

ข่าวที่น่าสนใจ