royal coronation
วันที่ 23 ตุลาคม 2562
ต่างประเทศ

ภูฏานสวดมนต์ใหญ่ถวายแด่ ร.9 พรุ่งนี้

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 - 10:59 น.
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี, จิกมี, จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก, ภูฏาน, ภูฏานสวดมนต์ใหญ่ถวายแด่ ร9 พรุ่งนี้, ภูฏานสวดมนต์ใหญ่, ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ, ข่าวต่างประเทศ, ในหลวง ร9
Shares :
เปิดอ่าน 1,252 ครั้ง

แถลงการณ์ภูฏานก่อนกษัตริย์จิกมีเสด็จฯร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ‘ในหลวง ร.9’ - จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

 

          สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสวดมนต์ที่คุนเซลโพดรัง ศาสนสถานในกรุงทิมพู วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคมนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานพิธี พร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูง เจ้าหน้าที่สถานทูต ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักในภูฏานและประชาชนชาวภูฏานเข้าร่วม

          ในการนี้ แถลงการณ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ทรงยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีสายพระเนตรยาวไกล ไม่เพียงในประเทศไทยแต่ทั่วโลก  ความรักและพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยสะท้อนผ่านโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาชนบทกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งเป็นความล้ำหน้าด้านนวัตกรรมและยังประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยหลายล้านมาถึงทุกวันนี้

          พระราชกรณียกิจตลอดพระชนม์ชีพ สายพระเนตรอันยาวไกล ความเสียสละ และน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ จะยังคงเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นผู้นำ และแสงสว่างนำทางแก่ชนรุ่นหลังตลอดไป

          ทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ด้วย

 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ