ข่าว

ก.ค.ศ นำหลักสูตร 'แก้หนี้ครู' ขึ้นออนไลน์ สร้างความรู้ในการออม ลดภาระครู

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ก.ค.ศ. เตรียมนำหลักสูตร 'แก้หนี้ครู' ขึ้นออนไลน์ ให้ครูเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา มุ่งสร้างความเข้าใจการวางแผนการใช้เงิน ให้กับครูและผู้สนใจ หวังลดภาระครู

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. เตรียมนำหลักสูตรเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงิน การออม และรณรงค์ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ 'ครู' และผู้สนใจเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการลดภาระครู โดยการ 'แก้หนี้ครู' และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการวางแผนการใช้เงินและการเก็บออมเงิน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 

 

เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวด้วยว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการพัฒนา 'ครู' ผู้ช่วยในแต่ละปีที่ผ่านมาผ่านการอบรมแบบ Onsite ประมาณปีละ 300 คน ดังนั้นจึงมีแผนที่จะขยายผลโดยนำหลักสูตรดังกล่าวไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ข้าราชการ 'ครู' และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงการพัฒนาฐานะเพื่อสร้างความมั่นคง 

 

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ทั้งนี้จะมีการบรรจุหลักสูตรไว้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่ครูผู้ช่วยต้องผ่านการพัฒนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ 'ครู' การวางแผนทางการเงิน การออม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารและจัดการการเงิน เพื่อให้ข้าราชการครูผู้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีภูมิคุ้มกันที่ดี ประพฤติตนอย่างพอเพียง ป้องกันการเกิดปัญหาภาวะหนี้สินในอนาคต เป็นประโยชน์ในการวางแผนชีวิตสู่ความสำเร็จ อันจะทำให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น ผู้เรียนเรียนดี มีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ